4 หลักในใจ ที่ทำให้นิสัยแตกต่างกัน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-25 14:21
4 หลักในใจ ที่ทำให้นิสัยแตกต่างกัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/25ก.พ...
- bytes
ดาวน์โหลด
190 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
172

          คนส่วนใหญ่เวลาจะทำอะไรมักมีหลักในใจกันทั้งนั้น  หลักในใจเหล่านี้ทำให้คนมีนิสัยแตกต่างกัน บางคนก็น่ารักน่าคบหา บางคนก็น่าเกลียดน่ารังเกียจ

          ผมขอแนะนำให้รู้จัก 4 หลักในใจของมนุษย์ซึ่งมีอิทธิพลต่อนิสัยของเขา 2 หลักแรกส่วนใหญ่รู้จักกันแล้วแต่อีก 2 ส่วนหลังผมนำมาเพิ่มเพื่อให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

          4 หลักในใจที่ทำให้นิสัยคนแตกต่างกัน ได้แก่
          1.หลักกู คนพวกนี้เวลาจะทำอะไรนึกถึง "ตัวกู" เป็นใหญ่ ทำเพื่อตัวกู ให้ตัวกูเป็นคนได้ หรือให้ตัวกูได้รับความเพลิดเพลิน สะใจ พอใจ คนอื่นเป็นอย่างไร...ช่างมัน  ในแง่จิตวิทยาเรียกหลักนี้ว่า Pleasure Principle พบในเด็กๆ หรือคนที่ไม่โตที่ขาดการอบรมสั่งสอน ขาดวุฒิภาวะ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทำอะไรก็ให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้และพอใจแม้ผิดกฎเกณฑ์กฎหมายก็จะทำ ในสังคมสมัยนี้มีพวกนี้มาก...ก

          2.หลักเกณฑ์ พวกนี้เวลาทำอะไรจะนึกถึงกฎเกณฑ์กฎหมายเป็นสำคัญ เป็นคนมีวินัย ไม่ทำผิดเพราะกลัวกฎเกณฑ์กฎหมาย (แต่ถ้ามีช่องว่างของกฎเกณฑ์กฎหมายก็อาจจะ แอบทำ)  ในแง่จิตวิทยาเรียกหลักนี้ว่า Reality Principle เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กฎหมายเป็นหลักควบคุมให้อยู่กับความเป็นจริงส่วนใหญ่ได้


          3.หลัก Good  หลักนี้จะอยู่ในใจของคนที่มีคุณธรรม เวลาจะทำอะไรแม้ไม่มีคนอื่นรู้เห็นก็จะเลือกทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นหลักคุณธรรม (Moral Principle) เป็นเพราะได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีและมีแบบอย่างที่ดีๆ ให้ได้เห็นในชีวิตจริง  คนที่มีหลัก Good ในใจจริงๆ เป็นคนที่น่าคารวะครับ

          4.หลักกฎแห่งกรรม คนที่จะมีหลักนี้ได้ต้องเป็นคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เชื่อว่าการกระทำของมนุษย์มีผลต่อชีวิตเขา ในอนาคตทั้งที่ดีและไม่ดี เข้าทำนองทำดี-ได้ดี, ทำชั่ว-ได้ชั่ว

          การทำกรรมดีในทางพุทธศาสนา ได้แก่การทำบุญกิริยา 10 คือ ทาน ศีล ภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตน อาสารับใช้ผู้อื่น หมั่นฟังธรรมะ บ่อยๆ เอาธรรมะไปบอกเล่าให้คนอื่นฟัง ยินดี ในความดีของผู้อื่น แบ่งปันความดีไปให้ผู้อื่น และมีความเชื่อตามพระพุทธเจ้าได้
          คนทั้งหลายในโลกนี้มักมี 4 กฎรวมอยู่ในตัวเองทั้งนั้น อยู่ที่ใครจะมีกฎแบบไหนเด่นและมากก็จะถูกเรียกว่าเป็นคนแบบชื่อกฎนั้น แต่เขาก็ยังมีแบบที่เหลืออีก 3 อย่างปะปนได้บ้างแต่น้อยลงซึ่งจะมองเห็นในบางครั้ง

          คนที่ใช้หลักกูมาก ชาวบ้านเขาเรียกว่า คนหน้าด้าน
          คนที่ใช้หลักเกณฑ์มากๆ ชาวบ้านเขาเรียกว่า คนมีวินัย
          คนที่ใช้หลัก Good ชาวบ้านเขาเรียกว่า คนมีคุณธรรม
          คนที่ใช้หลักกฎแห่งกรรมมากๆ ชาวบ้านเขาเรียกว่า คนดี

          คุณผู้อ่านทุกคนไม่มีสิทธิเลือกหรอกว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน เพราะคุณเป็นอยู่แล้ว คนใกล้ตัวคุณที่เห็นคุณนานๆ จะเป็นคนบอกได้เอง และคุณจะโชคดีมากถ้ามีกัลยาณมิตรคอยช่วยชี้นำหรือส่งเสริมในทางที่ดี


          ทุกวันนี้คนในสังคมเรามีคนที่ด้อยคุณภาพ (พวกใช้ "หลักกู") มากมายเหลือเกิน
          และเชื่อว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าก็จะมีคนที่ด้อยคุณธรรม (พวกใช้ "หลักกู") มากขึ้น อีกแน่ๆ
          คอยดูซิ...

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ(จิตแพทย์)

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 17

AttachmentSize
25ก.พ.57_แนวหน้า_4หลักในใจที่ทำให้นิสัยต่างกัน.pdf573.33 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.