เร่งศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-15 10:57
 เร่งศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/16ม.ค...
- bytes
ดาวน์โหลด
253 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
400

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขต้องป้องกันและควบคุมในศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคสุกใส โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้ ติดต่อกันได้ทั้งการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปน การไอหรือจามรดกัน และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมทั้งการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อน หากเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก หรือ ร.ร.อนุบาล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเหล่านี้ ก็จะแพร่กระจายสู่กัน สู่ชุมชนได้ง่าย ซึ่งจากการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายใจที่ดีลดอุบัติการณ์การเกิดโรค

          นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า มาตรการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค มีดังนี้ 1.การจัดทำแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและร.ร.อนุบาล สำหรับครูผู้ดูแลเด็กโดยเน้น 3 ยุทธศาสตร์ คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี การบริหารจัดการดี และสภาพแวดล้อมดี  2.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ  3.รับรองผลการดำเนินงานเป็น "ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค" ตามข้อกำหนด  4.การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์เด็กเล็ก ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ  5.โครงการประชุมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและร.ร.อนุบาล

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 หน้า 28

AttachmentSize
16ม.ค.57_ข่าวสด_เร่งศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค.pdf287.9 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.