เด็กไทยแม่วัยใสต่ำ18ปีท้องอื้อ อันดับ2อาเซียน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-05 22:29
 เด็กไทยแม่วัยใสต่ำ18ปีท้องอื้อ อันดับ2อาเซียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/6ม.ค...
- bytes
ดาวน์โหลด
287 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
949

          อึ้งเด็กไทยเป็น "แม่วัยใส" คลอดลูกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปีอันดับที่ 2 อาเซียน รองเพื่อนบ้านลาว เกินเกณฑ์อนามัยโลก
          เมื่อวันที่ 4 มกราคม พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2556 ที่สำรวจจากจำนวนผู้หญิงที่ไปทำคลอดตามโรงพยาบาลต่างๆ พบว่า ประเทศไทยมีคุณแม่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือคุณแม่วัยใสในอัตราส่วนที่สูงถึง 54 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (ฮู) กำหนดไว้มาก โดยต้องไม่เกิน 15 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น นอกจากนี้ เมื่อนำไปเทียบกับในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีอัตราส่วนคุณแม่วัยใสสูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม รองจากลาวที่มีอัตราสูงกว่าไทยคือ 56 คนต่อ 1 แสนประชากร วัยรุ่น


          พญ.มธุรดา กล่าวอีกว่า จากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เมื่อปี 2555 ยังพบด้วยว่า อัตราส่วนการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คนเท่ากับ 53.8 และกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี ทำแท้งร้อยละ 46.5 ขณะที่มีการทำคลอดในหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี เท่ากับ 3,725 ราย ตั้งครรภ์ซ้ำ  และคลอดอายุในกลุ่มผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี เท่ากับ 15,443 ราย และยังพบด้วยว่า วัยรุ่นไทยอายุ 15-19 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 723,268 คน มีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นร้อยละ 14 และวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูบบุหรี่ร้อยละ 9.2 ขณะเดียวกันเด็กไทยอายุ 12 ปีขึ้นไป 1.5 ล้านคนนิยมเล่นเกมออนไลน์ ส่งผลถึงการเข้าถึงแหล่งอบายมุขในโลกออนไลน์ และจากการวิจัยพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมของเด็กไทย พบว่า ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ 5 อันดับคือ 1.ความคิดสร้างสรรค์ 2.คิดวิเคราะห์ 3.แก้ปัญหา 4.ตระหนักในตนเอง และ 5.การจัดการอารมณ์

          "ปัญหาเกี่ยวกับแม่วัยใสจำเป็นที่จะต้องช่วยกันหาทางแก้ไข  เพราะเมื่อวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กที่เกิดมาด้วย เบื้องต้นทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้เริ่มโครงการ Love Say Play โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องให้แก่วัยรุ่นที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยหวังให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศ และป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม" ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 หน้า 1

AttachmentSize
6ม.ค.57_คมชัดลึก_เด็กไทยแม่วัยใสต่ำ18ปีท้องอื้ออันดับ2อาเซียน.pdf386.17 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.