สาธารณสุขหวั่นปชช.ป่วย แนะดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-20 17:18
 สาธารณสุขหวั่นปชช.ป่วย แนะดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/20ธ.ค...
- bytes
ดาวน์โหลด
223 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
71

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สภาพอากาศหนาวเย็นในขณะนี้  ประชาชนจะเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อมากขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม อุจจาระร่วง หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เป็นต้น เนื่องจากช่วงอากาศหนาวเย็น อาจมีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี  ไม่หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ที่น่าห่วงคือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555-2 มีนาคม 2556 ได้รับรายงานผู้ที่เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอากาศหนาว 24 ราย โดยการสอบสวนพบเข้าเกณฑ์ 18 ราย เป็นเพศชาย 17 ราย หญิง 1 ราย เสียชีวิตสูงสุดในเดือนมกราคมร้อยละ 56 ธันวาคม  ร้อยละ 39 มีอายุระหว่าง 23-75 ปี กลุ่มที่อัตราตายสูงสุดคือ 50-54 ปี รองลงมา 35-39 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 67 ภาคเหนือร้อยละ 33 จังหวัดที่มีอัตราตาย สูงสุดคือ แพร่ รองลงมาคือ หนองคายและสระแก้ว สถานที่ตายสูงสุดคือ ในบ้านพัก ร้อยละ 50 กระท่อม ร้อยละ 28 ที่สาธารณะ ร้อยละ 6 ส่วนอาชีพคือเก็บของเก่า ขายของเร่ร่อน เสี่ยงสูงเพราะอาศัยในที่โล่ง ไม่มีห้องนอนเป็นหลักแหล่ง และผ้าห่มไม่เพียงพอ
          สำหรับสาเหตุการตาย มากสุดคือไม่ทราบสาเหตุการตาย พบร้อยละ 44 รองลงมา หัวใจวายเฉียบพลัน ร้อยละ 22 พิษสุราเรื้อรัง ร้อยละ 11 โรคประจำตัว เช่น หอบหืด วัณโรค ร้อยละ 11 และภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำร้อยละ 6 ส่วนพฤติกรรมและ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตคือการขาดเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอร้อยละ 39 ก่อนเสียชีวิตดื่มสุราร้อยละ 29 และการขาดเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอร่วมกับดื่มสุราร้อยละ 19

          ด้าน นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อากาศ หนาวเย็นจัด ขอให้รักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีโรคประจำตัว ที่มีความเสี่ยงภาวะอุณหภูมิต่ำได้ง่าย ควรจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ และอยู่ในที่อาศัยที่เหมาะสม ปกป้องลมหนาวได้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษา สุขอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอและครบหมู่ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย ปรุงสุกใหม่ๆ สวมเสื้อผ้าหนาๆ เครื่องกันหนาว เพื่อรักษา ร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณ หน้าอก ลำคอ ศีรษะและเท้า ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด เป็นต้น ควรหมั่นตรวจเช็คค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติ รีบไปพบแพทย์ทันที

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน้า 21

AttachmentSize
20ธ.ค.56_แนวหน้า_สธ.หวั่นปชช.ป่วยแนะดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว.pdf437.5 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.