อันตรายเชื้อปอดบวมแนะกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรค

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-17 11:17
อันตรายเชื้อปอดบวมแนะกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรค
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/17ธ.ค...
- bytes
ดาวน์โหลด
245 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
221

          ช่วงเปลี่ยนฤดูอาจทำให้หลายคนเจ็บ่ป่วยได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนัก เช่น เด็กเล็กและผู้สูงอายุ หลายคนอาจมีอาการเจ็บป่วยแรกเริ่มคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่อาจลุกลามถึงขั้นเป็นโรคปอดบวมได้

          องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรพันธมิตรกว่า 140 องค์กร จึงกำหนดให้ วันที่ 12 พ.ย. ของทุกปี เป็น "วันปอดบวมโลก" (World Pneumonia Day) โดยล่าสุดมีรายงานจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 1 ม.ค.-4 ส.ค. 2556 พบผู้ป่วยโรคปอดบวม 99,670 ราย ทั่วประเทศไทย และเสียชีวิตแล้ว 581 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ ผู้ใหญ่วัย 65 ปีขึ้นไป ที่พบมากถึง ร้อยละ 30.5
          บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายคริสเตียน มัลเฮอร์บี ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย จึงจัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "รู้ทัน...ป้องกันโรคปอดบวม" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคปอดบวม


          โดย ศ.นพ.ย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ บรรยาย "เชื้อนิวโมคอคคัส" (Pneumococcus) สาเหตุโรคปอดบวมว่า โรคปอดบวมคือการอักเสบของปอด หรือการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตได้ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือหากเชื้อรุนแรงมาก อาจลุกลามไปสู่โรคอื่นๆ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต และหูชั้นกลางอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือดที่เรียกว่า โรคไอพีดี (Invasive Pneumococcal Disease)
          "ผู้ใหญ่วัย 50 ปีขึ้นไปและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ คือ กลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัสมากที่สุด เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรังอื่นๆ"

          เชื้อนิวโมคอคคัสติดต่อได้โดยผ่านระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ จาม และการสัมผัสกับละอองเสมหะของผู้ป่วย ปัจจุบันพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัสมีการดื้อยาปฏิชีวนะหลายๆ ชนิด ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญ
          สำหรับการป้องกันโรคปอดบวมควรรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด การสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ปัจจุบันมี 2 ประเภท ได้แก่ วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป มักจะใช้ฉีดในวัยผู้ใหญ่ และวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ชนิดป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์-5 ขวบ และวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึงวัยผู้สูงอายุ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน้า 28

AttachmentSize
17ธ.ค.56_ข่าวสด_อันตรายเชื้อปอดบวม.pdf681.4 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.