สธ.ตั้งเป้าพัฒนารพ.38 แห่งเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-13 17:06
 สธ.ตั้งเป้าพัฒนารพ.38 แห่งเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/13ธ.ค...
- bytes
ดาวน์โหลด
194 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
67

          นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากาชาดอย่างใกล้ชิด

          ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขสามารถให้บริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ในปี 2557 นี้ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้เป็นศูนย์รอรับการบริจาคอวัยวะให้ได้เป็น 38 แห่ง และในปี 2558 จะจัดเป็นโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาด้วย เนื่องจากเป็นการสร้างกุศลแห่งชีวิตและให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน้า 21

AttachmentSize
13ธ.ค.56_แนวหน้า_ศูนย์บริจาคอวัยวะ1.pdf298.11 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.