รพ.นเรศวรรับเบาหวานล้น พบชาวบ้านพฤติกรรมเสี่ยงสูงร้อยละ30

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-12 15:56
 รพ.นเรศวรรับเบาหวานล้น พบชาวบ้านพฤติกรรมเสี่ยงสูงร้อยละ30
จำนวนผู้อ่าน
109

          รพ.นเรศวรออกตรวจสุขภาพชาวบ้าน ชี้ร้อยละ 30พุงล้น เสี่ยงเป็นเบาหวาน แนะปรับพฤติกรรมการกิน หมั่นออกกำลังกายลดหุ่น

          นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มรับบริการที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้าท่าทอง พิษณุโลก เนื่องในวันมหิดล โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้า ปรากฎว่ามีผู้มารับบริการจำนวน 194 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 85 คน (43.8%) และเพศหญิง 109 คน (56.2%) โดยการวัดขนาดเส้นรอบเอวเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย และวัดความดันโลหิต แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พบว่าร้อยละ 30 มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้า ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม

          นอกจากนี้ผลการประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ จำนวน 10 ข้อ พบว่า ผู้มารับบริการทราบว่าโรคเบาหวานป้องกันได้ โรคเบาหวานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว รู้ว่าภาวะอ้วนลงพุงส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน การป้องกันโรคสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองและตระหนักว่าการรักษาโรคเบาหวานไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์เท่านั้น ทัง้ยังมีความพยายามลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน ด้วยการแสวงหาความรู้และดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ แต่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวาน

          นพ.ธนกร กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาผลการศึกษาข้างต้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์ เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำระดับประเทศ สามารถนำไปวางแผนรับมือ "เบาหวานล้นเมือง" ในอนาคต จึงกำหนดทิศทางสร้างเสริมสุขภาพประชาชนเน้นให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ เช่น ค่าดัชนีมวลกายไม่ควรเกิน 23 กก./ตร.ม. ขนาดเส้นรอบเอวไม่ควรเกิน 90 ซม. ในผู้ชาย และ 80 ซม.ในผู้หญิง และควบคุมระดับความดันโลหิตให้เหมาะสม ด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงแนะนำให้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงซ้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต เพราะทางที่ดีที่สุดของระบบบริการสุขภาพที่ดีสำหรับทุกภาคส่วนคือ "การรักษาโรคที่ควรรักษา ไม่ควรรักษาโรคที่ป้องกันได้" ...แล้วใคครบ้างที่จะต้องลงมือทำ...สนใจทำนายความเสี่ยงโรคเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้าของตัวคุณเอง ติดต่อได้ที่งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-5636-9 ในวันเวลาราชการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หน้า 11

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.