'ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ' สูตรเด็ดพิชิตโรคเพื่อสุขภาพ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-05 11:13
 'ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ' สูตรเด็ดพิชิตโรคเพื่อสุขภาพ
จำนวนผู้อ่าน
1671

          "ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ" เป็นคำพูดที่มีมานานซึ่งทุกคนต่างทราบกันดีถึงข้อดีของการออกกำลังกาย แต่กลับเป็นที่น่าตกใจว่าสถิติของการไม่ออกกำลังกายกลับพุ่งสูงขึ้น ทำให้โรคร้ายต่างๆ คุกคามคนไทยเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
          ล่าสุด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมมือกับเครือข่ายจาก 5 สถาบันการศึกษาและองค์กรทางการแพทย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ "Exercise is Medicine" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมผลักดัน "การสั่งการออกกำลังกาย" (Exercise  Prescription) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยในประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพโดยรวม ป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อที่กำลังเป็นมหันตภัยเงียบ ซึ่งหากนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายจะช่วยลดผล กระทบต่อเนื่องในด้านค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว

          ศ.นพ.อรรถ นานา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2554 พบว่า สถิติการออกกำลังกายของประชากรอายุมากกว่า 11 ปีขึ้นไปลดลงจาก 29.1% ในปี 2547 เหลือ 26.1% ในปี 2554 จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบแข่งขัน สิ่งอำนวยต่อความสะดวกในการใช้ชีวิตมีมากขึ้น การขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง ส่งผลให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ในจำนวนคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีผู้ที่ออกกำลังกายเกินกว่า 30 นาที (ซึ่ง ACSM ถือเป็นระดับต่ำที่สุดในการดูแลสุขภาพ) เพียง 46% และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ วัยเด็กและวัยสูงอายุมีการออกกำลังกายเพียง 20% และ 8% ตามลำดับ การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอก็นำมาสู่ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ดังนั้นเราจึงต้องผลักดันโครงการ Exercise is Medicine ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยเริ่มจากรณรงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์นำวิธีการ "การสั่งการออกกำลังกาย" หรือ Exercise Prescription ไปปฏิบัติกับคนไข้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้คนไข้แต่ละคนทราบว่าการออกกำลังกายแบบใดที่เหมาะกับตัวเองหรือการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด"


          ด้านคุณนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ Exercise is Medicine กล่าวว่า "กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ประเทศไทย มุ่งมั่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มให้สมดุลกับปริมาณแคลอรีที่ใช้ไป การเปิดตัวโครงการ Exercise is Medicine ในประเทศไทยร่วมกับสถาบันและองค์กรเครือข่ายทั้งหลาย นำโดย มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมจะทำงานร่วมกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากบุคลากรทางการแพทย์ไปสู่ประชาชนโดยรวม"

          กิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอมีประโยชน์
          * ลดการเสียชีวิตและความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหน้าอกซ้ำซ้อนได้ถึงร้อยละ 50
          * ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60
          * ลดการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้ถึงร้อยละ 40
          * ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้ร้อยละ 27
          * ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ร้อยละ 58
          * ช่วยให้การรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 มีประสิทธิภาพถึง 2 เท่า เทียบกับการได้รับอินซูลินแบบมาตรฐาน
          * ลดภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการบำบัดด้วยยาและพฤติกรรม
          * ผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระดับต่ำถึงร้อยละ 20 และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน้อยกว่าถึงร้อยละ 33

ที่มา : หนังสือพิพม์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  หน้า 14

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.