สธ.อบรม "วิธีรมควันข้าวสาร" ยกมาตรฐานข้าวสารไทยไร้สารตกค้าง

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-05 10:37
 สธ.อบรม "วิธีรมควันข้าวสาร" ยกมาตรฐานข้าวสารไทยไร้สารตกค้าง
จำนวนผู้อ่าน
76

          นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการผลิตข้าวสารถุง โรงสีข้าวทั่วประเทศ  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) กรมวิชาการเกษตร สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค ประมาณ 100 คน เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร เรื่องสารพิษตกค้างในข้าวและวิธีการรมควันข้าวสารที่ถูกต้อง ปลอดภัย ยกมาตรฐานข้าวสารไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทุกคน และส่งเสริมการส่งออกข้าวสารไทยสามารถแข่งขันตลาดโลกได้ พร้อมทั้งมอบชุดทดสอบสารรมควันชนิดฟอสฟีน ให้ผู้ประกอบการจำนวน 100 ชุด

          หลังจากมีปัญหาการตรวจพบสารที่ใช้รมควันเพื่อป้องกันมอดและแมลง ตกค้างในข้าวสารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของข้าวสารไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคชาวไทย และสร้างการยอมรับระดับโลก โดยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการมีกรรมวิธีผลิตที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายคือประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 361 พ.ศ.2556  เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป


          ซึ่งการอบรม จะเป็นการทบทวนถ่ายทอดเทคนิควิธีการใช้สารรมควันข้าวสารที่สำคัญ 2 ชนิด คือ เมทิลโบรไมด์  และไฮโดรเจนฟอสไฟด์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่มีปัญหาตกค้างเกินระดับที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาตั้งแต่จุดผลิต และ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยในท้องตลาด เน้นการตรวจเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต หากพบจะแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุง  หากตรวจ 3 ครั้งและไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และให้ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบด้วย

          "ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) เพื่อให้ความรู้ ความตระหนักแก่ประชาชนทุกคนทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค ให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพทุกเรื่อง ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเจ็บป่วย และสร้างสุขภาพดีแก่ประชาชนได้"นายแพทย์ประดิษฐกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  หน้า 21

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.