สธ.ย้ำประชาชนช่วยกันกำจัดยุงลายทุก7วัน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-29 23:20
สธ.ย้ำประชาชนช่วยกันกำจัดยุงลายทุก7วัน
จำนวนผู้อ่าน
62

          นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในภาพรวมทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงจาก 2,000 รายต่อสัปดาห์ เหลือต่ำกว่า 1,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 714 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม  เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะบริเวณตอนบน ของประเทศที่ปริมาณฝนลดลงและมีอากาศ หนาวเย็น อย่างไรก็ตาม พื้นที่น่าเป็นห่วงคือภาคใต้ของประเทศ ซึ่งช่วงนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไปจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคม แนวโน้ม ผู้ป่วยไข้เลือดออก อาจยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นได้ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรณรงค์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ศูนย์เด็กเล็ก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในบ้าน ในโรงเรียนทุก 7 วัน และทำอย่างต่อเนื่อง ดูแลความสะอาดสถานที่ กำจัดขยะโดยเฉพาะกล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติก อย่าปล่อยให้มีน้ำขัง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย ซึ่งจะเป็นการควบคุมจำนวนยุงลาย และลดผู้ป่วย ลดผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุด
          "สาเหตุการระบาดของโรคไข้เลือดออก มีความซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างที่สำคัญคือ ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคที่มีอยู่ชุกชุมในทุกชุมชน ต้องอาศัยความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนและสังคม ช่วยดำเนินการเป็นสำคัญ จึงจะได้ผลดียิ่งขึ้น" นายแพทย์ประดิษฐกล่าว

          สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 136,058 ราย เสียชีวิต 126 ราย กลุ่มอายุที่พบมากคือ 15-24 ปี ร้อยละ 29 รองลงมา 10-14 ปี ร้อยละ 22 และ 25-34 ปีร้อยละ 13 ส่วนอาชีพที่พบมากสุดคือนักเรียน 67,252 ราย รองลงมารับจ้าง 24,132 ราย และในปกครอง 20,687 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ ส่วนพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาต้องติดตามเฝ้าระวังมี 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นนทบุรี ระยอง และนราธิวาส

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 21

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.