ห่วงมือถือทำเด็กสมาธิสั้นเรียนแย่

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-28 14:43
ห่วงมือถือทำเด็กสมาธิสั้นเรียนแย่
จำนวนผู้อ่าน
419

          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ และมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องพัฒนาเด็กในช่วงประถมศึกษาปีท่ 1-3 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านหนังสือเข้าใจ คิดเลขได้รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี โดยจะต้องอบรมและสร้างนิสัยดังกล่าวให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก หากปลูกฝังช่วงที่โตแล้วจะไม่ทัน ขณะเดียวกันยังพบว่าปัจจุบันเด็กมีสมาธิในการเรียนสั้นลง ปัญหาหลักที่พบคือ นักเรียนติดโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เด็กไม่สนใจการเรียน เอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ในห้อง ซึ่งส่งผลกระทบส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กแย่ลง

          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเด็กไทยมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนอย่างเดียว โดยไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับกลุ่มที่ไม่เรียนหนังสือเลย โดยกลุ่มที่ไม่เรียนหนังสือมีมากกว่ากลุ่มที่เรียนและโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ปัญหาเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีเด็กที่ไม่เรียนหรือเรียนอ่อนมีมากขึ้น คนเหล่านี้เมื่อจบมามีงานทำนิสัยก็เหมือนเดิม ต่อให้อายุมากขึ้นก็กลายเป็นมนุษย์ที่ติดโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ สพฐ.คงไม่ส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อกำชับเพราะขณะนี้โรงเรียนส่วนใหญ่มีการดูแล สอดส่องตักเตือนนักเรียนในการใช้โทรศัพท์มือถือยู่แล้ว แต่ด้วยจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมีมาก ครูควบคุมไม่ทั่วถึงจึงอยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานและอบรมสั่งสอนไม่ให้ติดโทรศัพท ์ หรือใช้โทรศัพท์มากเกินไป เพราะจำทำให้เด็กเสียสมาธิไม่สนใจการเรียนและจะทำให้ส่งผลกระทบภาพรวมการศึกษาทั้งหมด

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 15

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.