สร้างนิสัยเด็กไทยหมั่นล้างมือลดโรคร้าย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-28 13:42
สร้างนิสัยเด็กไทยหมั่นล้างมือลดโรคร้าย
จำนวนผู้อ่าน
128

          รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญของการล้างมือ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ จึงกำหนดให้วันที่ 15 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ซึ่งปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมรณรงค์วันล้างมือโลกมากกว่า 83 ประเทศ และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศภาคีวันล้างมือโลกนี้ด้วย ตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือในการช่วยลดการติดเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.แอนดรูว์ เชพเพิร์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2013 และรณรงค์เดือนแห่งการล้างมือขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ คุณหญิงบังอร เขมะจารุ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน บริเวณลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

          ภายในงานผู้แทนพระองค์ร่วมล้างมือและชมนิทรรศการและการสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ฝ่ามือถูกัน, ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว, ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว, หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ, ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ, ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง การล้างมือด้วยวิธีการข้างต้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ดังนั้นจึงควรปลูกฝังการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทย ตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขอนามัยที่ดี โดยให้เด็ก ๆ รู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อให้เกิดนิสัยรักสุขภาพทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ไปร่วมกิจกรรม

          ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เผยว่า โรคติดต่อที่เป็นกันมากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคท้องร่วง และโรคมือเท้าปาก เป็นต้น ซึ่ง "มือ" ถือเป็นอวัยวะสำคัญที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะเป็นประจำ ช่วยป้องกันได้ และต้องล้างมือทันทีเมื่อทำกิจกรรม เช่น ก่อนเตรียมหรือกินอาหาร, ก่อนและหลังดูแลผู้ป่วย, ถอดหรือใส่คอนแทค เลนส์, ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มือแล้วเอามือเข้าปากหรือ ขยี้ตา, หลังเข้าห้องน้ำ, หลังหยิบจับสิ่งต่าง ๆ เช่น เนื้อดิบ ผัก ฯลฯ, หลังใช้มือขยี้จมูก ไอ หรือจาม, ถือขยะ, เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือผู้ใหญ่ และหลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง หากสามารถล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกสุขลักษณะสม่ำเสมอ และช่วยกันปลูกฝังทุกคนให้เห็นความสำคัญของการล้างมือตั้งแต่ยังเด็กจะช่วยลดการเจ็บป่วยลงได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 21

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.