สธ.โล่งหนาวมาไข้เลือดออกลด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-21 15:07
 สธ.โล่งหนาวมาไข้เลือดออกลด
จำนวนผู้อ่าน
29

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีขึ้นกว่าเดิม รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,967 ราย ลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนประมาณร้อยละ 25 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตามที่คาดการณ์ไว้ คือสถานการณ์ผู้ป่วยจะค่อยๆ ลดลง โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่เคยพบผู้ป่วยมาก ก็มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างชัดเจน จากอากาศเริ่มหนาว ส่วนพื้นที่น้ำท่วม เช่น จ.ปราจีนบุรี และสระแก้ว สถานการณ์การเกิดไข้เลือดออกไม่ได้เพิ่มขึ้น คาดว่าปลายเดือนตุลาคม ผู้ป่วยลดลงเหลือประมาณ 1,000 ราย และจะให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดวางแผนป้องกันโรค ควบคุมกำจัดยุงลายทุกพื้นที่ในปีหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดป่วย ลดการเสียชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด

          รัฐมนตรี สธ.กล่าวว่า ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 135,344 ราย เสียชีวิต 126 ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 1,967 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม พื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาต้องติดตามเฝ้าระวังมี 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ระยอง และนราธิวาส โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามเฝ้าระวัง พื้นที่ที่มักจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มักเป็นชุมชนเมือง ประชากรหนาแน่น มีขยะที่พบมากคือ กล่องโฟม ซึ่งเป็นขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ รวมทั้งแก้วพลาสติกใสที่ใช้แล้วทิ้ง ตกค้างอยู่ตามพื้นที่สาธารณะ ข้างถนน หรือในลำคลอง ทำให้มีน้ำฝนขังและยุงวางไข่จนกลายเป็นตัวยุงบินได้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเก็บทำลายขยะ ให้ทิ้งลงถุง หรือทิ้งลงในถังขยะ สำหรับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 พบผู้ป่วยสะสม 10,529 ราย เสียชีวิต 2 ราย เขตที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ เขตบางกะปิ รองลงมาเขตสวนหลวงและเขตจตุจักร ส่วนเขตภาษีเจริญ พบผู้ป่วยสะสม 183 ราย พบผู้ป่วยมากสุดที่แขวงบางหว้า 58 ราย รองลงมาแขวงบางด้วน 27 ราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 10

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.