กรมอนามัยพบเด็กวัยเรียนฟันผุเหตุจากขนมกรุบกรอบ-น้ำอัดลม

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-21 14:52
 กรมอนามัยพบเด็กวัยเรียนฟันผุเหตุจากขนมกรุบกรอบ-น้ำอัดลม
จำนวนผู้อ่าน
300

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าจากผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยโดยกรมอนามัยล่าสุดปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาโรคฟันผุอยู่มาก โดยพบเด็กอายุ 12 ปี หรือประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์เกิดโรคฟันผุถึงร้อยละ 52.3 ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้เด็กหยุดเรียนและปัญหาฟันผุ นำไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต้องสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินงานโครงการ สพป.อ่อนหวาน เป็นครั้งแรกในปี 2552 เพื่อสร้างการรับรู้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น สพป.อ่อนหวาน จำนวน 79 แห่ง จากทั้งหมด 183 แห่ง

          สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ โดยพบว่าร้อยละ 95 ของผู้สูงวัยมีการสูญเสียฟันอย่างน้อย 1 ซี่ ส่วนหนึ่งสูญเสียฟัน ทั้งปาก ซึ่งกรมอนามัยได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดบริการใส่ฟันเทียมทดแทนเพื่อการเคี้ยวอาหารภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทาน

ที่มา : หนังสือพิพม์แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 21

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.