อย.ลดราคายากลุ่มมะเร็ง-สมาธิสั้น

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-17 16:21
อย.ลดราคายากลุ่มมะเร็ง-สมาธิสั้น
จำนวนผู้อ่าน
49

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้ปรับลดราคายากลุ่มจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตตามต้นทุนการจัดหาที่ลดลงจำนวน 7 รายการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลและผู้บริโภคที่ต้องใช้ยา โดยเริ่มปรับลดราคาใหม่ อาทิ ยาเฟนทานิลชนิดแผ่นแปะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง, ยาเมทิลเฟนิเดต ที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น และยาโซลพิเดม ทาร์เทรต ซึ่งเป็นยานอนหลับ ลดราคาจากเดิมอีกร้อยละ 11-40  เริ่มตุลาคมนี้ 

          อย. เชื่อว่าการลดราคายาในครั้งนี้จะสามารถช่วยสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ในราคาที่ถูกลง ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ อย. มีนโยบายในการปรับลดราคายาอื่นๆอีก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีต่อไป

ที่มา : โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 46

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.