กรมวิทย์เตือนประชาชนระวังสารพิษตกค้างในผัก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-10 16:47
กรมวิทย์เตือนประชาชนระวังสารพิษตกค้างในผัก
จำนวนผู้อ่าน
79

          นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผย ว่า การบริโภคพืชผัก ทั้งผักสด ผักแห้ง รวมทั้งผักดอง ซึ่งพืชผักเหล่านี้อาจมีสารอันตรายตกค้างได้ โดยอาจเกิดได้ ทั้งจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เช่น ยาฆ่าแมลงในผักสด สารกันรา และวัตถุกันเสียในผักดอง รวมทั้งสารบอแรกซ์หรือผงกรอบในผักดอง และอาหารเจทั่วไป ซึ่งสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

          ผลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ผักสด จำนวน 6 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลง จำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยพบในหัวไช้เท้าและผักกวางตุ้ง อาหารหมักดอง จำนวน 30 ตัวอย่าง ไม่พบกรดซาลิซิลิค(สารกันรา) และสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ทุกตัวอย่าง  แต่ตรวจวัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิค) เกินมาตรฐานที่กำหนด จำนวน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73 ปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 1,034-5,995 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547) กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยพบในผักกาดดอง และหัวไช้โป๊วมากที่สุด รองลงมาคือกาน่าไฉ่ ส่วนอาหารเจทั่วไป จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ทุกตัวอย่าง

          ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันสารอันตรายได้ ดังนี้ ยาฆ่าแมลง โดยการเลือกกินผัก ผลไม้ตามฤดูกาล หรือผักพื้นบ้าน เลือกผักที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลงบ้าง กินผักใบมากกว่าผักหัว เพราะผักหัวจะสะสมสารพิษไว้มากกว่า ดังนั้นควรนำมาล้างน้ำทำ ความสะอาดและปอกเปลือก (ในชนิดที่ทำได้) ก่อนนำมาปรุงอาหาร และเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ผักอนามัย ผักกางมุ้ง เป็นต้น สารกันรา เลือกกินอาหารที่สดใหม่ ไม่กินอาหารหมักดอง หรือเลือกซื้อ จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพหรือมีเครื่องหมาย อย. ส่วนสารบอแรกซ์หรือผงกรอบ ผู้บริโภค ไม่ควรกินอาหารที่มีลักษณะกรอบเด้งหรืออยู่ได้นานผิดปกติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 21

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.