พบ 79% ซวยจากนักดื่มหมอไทยชูคุมเข้มบนถนน-สนามบอลรัฐ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-09 17:07
 พบ 79% ซวยจากนักดื่มหมอไทยชูคุมเข้มบนถนน-สนามบอลรัฐ
จำนวนผู้อ่าน
44

          เปิดฉากประชุมแอลกอฮอล์โลกครั้งที่ 2 หมอไทยชูบังคับใช้กฏหมายแก้ผลกระทบที่เกิดจากคนดื่มหลังวิจัยพบคนไม่ดื่ม 79% เคยซวยเพราะคนดื่ม  จี้ไทยออกมาตรการห้ามดื่มบนถนน-บังคับเข้มสนามบอลของรัฐปลอดนักดื่ม

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมโคเอ็ก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (Global Alcohol Policy Conference 2013) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2556 มีผู้ทำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 45 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมราว 750 คน โดย ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอเรื่อง "ความเสียหายที่เกิดจากแอลกอฮอล์" ในพิธีเปิดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ดื่มแต่มาจากคนที่ดื่มเป็นเรื่องที่ยังมีการพูดถึงน้อย ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผลกระทบระยะสั้น เช่น อุบัติเหตุ หรือผลที่เกิดต่อสุขภาพคนที่ดื่มเท่านั้น ไม่ครอบคลุมผลต่อคนอื่นระยะยาว ทั้งเรื่องศิลธรรม ความไม่เท่าเทียม สิ่งที่ประเทศไทยควรดำเนินการคือ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้คนดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ เช่นกรณีการดื่มในสนามแข่งขันฟุตบอล ซื้งบางแห่งเป็นของรัฐบาลต้องคุมไม่ให้มีการดื่มอย่างเข้มงวดเพื่อไม่เกิดการทะเลาะ และหากจำเป็นต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมพื้นที่ห้ามดื่ม อาทิ บนถนน เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจประชากรไทย วัยผู้ใหญ่ จำนวน 2,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานีและกรุงเทพมหานคร ช่วงปลายปี 2555 ถึงต้นปี 2556 พบว่า 79% เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น 3 ใน 4 เคยพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวจากการดื่มแอลกอฮอล์ และ 1 ใน 3 เคยถูกทำร้ายร่างกายจากคนดื่มแอลกอฮอล์

          นพ.ทักษพล กล่าวอีกว่า เด็กในครรภ์ที่มารดาดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากการดื่มของคนอื่น ตั้งแต่ยังไม่คลอด ซึ่งมีความเสี่ยงที่เกิดมาแล้วจะมีความผิดปกติทางสมองหรือพัฒนาการล่าช้าหากแม่ดื่มขณะตั้งครรภ์ หรือแม้ดื่มภายหลังการคลอดก็จะส่งผลต่อเด็กหากดื่มนมแม่ โดยพบว่า หญิงก่อนตั้งครรภ์มีการดื่ม 27% ช่วงตั้งครรภ์ไม่รู้ตัวมีการดื่มราว 20% และช่วงรู้ตัวว่าตั้งครรภ์และมีการฝากครรภ์แล้วมีการดื่ม 6-7% เป็นกลุ่มที่โดยปกติดื่มหนัก ไม่คิดจะเลิกและเป็นกลุ่มที่ปกติไม่ดื่มแต่ดื่มหลังรู้ตัวว่าตั้งครรภ์โดยอ้างเหตุผลว่าต้องการบำรุง ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิด หรือแท้จริงอาจต้องการให้แท้ง

          ศ.นพ.อุดมศิลป์ สรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนในแต่ละประเทศยังไม่เป็นผลมากนัก อาทิ การขึ้นภาษี การควบคุมการเข้าถึงและการควบคุมโฆษณาทั้งนี้ การประชุมครั้งที่ 3 ในอีก 2 ปีข้างหน้าจะจัดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์

ที่มา : หนังสือพิพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 11

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.