ครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์ป้องกันเอดส์ 3.5 หมื่นล้าน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-09 15:49
ครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์ป้องกันเอดส์ 3.5 หมื่นล้าน
จำนวนผู้อ่าน
51

          ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2557-2559 ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ใช้งบประมาณปี 2557 จำนวน 11,274.7 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 11,867.2 ล้านบาท และปี 2559 จำนวน 12,509.6 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ช่วยรักษาสถานะที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์ของโรคเอดส์ (Getting to Zero)

          ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2557-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2559 เช่น ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลง 2 ใน 3 ทำให้อัตราการติดเชื้อเมื่อแรกเกิดน้อยกว่าร้อยละ 2 ผู้ติดเชื้อจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และจำนวนผู้เสียชีวิตจากเอดส์ลดลงมากกว่าร้อยละ 50

          นอกจากนี้ ครม.ยังรับทราบรายงานประจำปี 2555  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณรวม 3,531 ล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 2,133 โครงการ เป็นเงิน 3,337 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน 194 ล้านบาท โดยแผนงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก สสส.ก็เช่น แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 13

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.