'นพ.ประดิษฐ' เล็งออกพรบ.คุมตลาดนม-อาหารเด็กเล็ก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-04 17:03
 'นพ.ประดิษฐ' เล็งออกพรบ.คุมตลาดนม-อาหารเด็กเล็ก
จำนวนผู้อ่าน
48

          เมื่อวันที่ 3 ต.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หรือร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอาทิ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการทำการตลาดของนมและอาหารสำหรับเด็กเล็ก ที่มีการเสนอร่าง พรบ.นี้ขึ้นมาควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาหรือจ่ายเงินทางด้านการตลาดในส่วนของนมและอาหารสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งหลักการเป็นเรื่องดีที่จะให้มีการควบคุม ไม่ให้มีการส่งเสริมให้มีการใช้นมผงหรืออาหารสำหรับเด็กมาทดแทนนมมารดา

          "ร่าง พ.ร.บ.ต้องดูถึงขั้นตอนการปฏิบัติก่อนว่าจะควบคุมอย่างไรเนื่องจากในร่างพรบ.กำหนดให้มีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาดูแล กำกับ อีกทั้งบางประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยว่าจะเป็นการไปลานสิทธิ์หรือไม่ เพราะการกำหนดห้ามรับเงินช่วยเหลือทางการตลาดจากสินค้าที่เป็นและอาหารสำหรับเด็กเล็กนั้นในส่วนราชการอาจจะห้ามแพทย์ได้ แต่ภาคเอกชนจะเป็นการไปห้ามและลานสิทธิ์อะไรหรือไม่ จึงต้องมีนำกลับไปพิจารณาให้รอบด้านก่อนนำเข้าสู่ครม." นพ.ประดิษฐกล่าว

          รมว.สธ. กล่าวอีกว่า เช่นเดียวกับร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยภาคประชาชนในเรื่องการแยกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กลายเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการตั้งคำถามก่อนว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขด้วยการแยกตัวจากก.พ.หรือไม่ ต้องไปสรุปในเรื่องนี้มาก่อน ไม่ใช่เมื่อเกิดปัญหาต่างๆแล้ว จะแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมายแยกกระทรวงสาธารณสุขออกจาก ก.พ. ดังนั้น สธ.จึงยังไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบ.นี้ที่เสนอโดยภาคประชาชนและมีการถามความคิดเห็นมายังสธ

ทีมา : หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 2

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.