สธ.ขอ 2 เดือนศึกษาผลดีผลเสียเพิกถอนกระท่อมจากยาเสพติด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-04 16:50
 สธ.ขอ 2 เดือนศึกษาผลดีผลเสียเพิกถอนกระท่อมจากยาเสพติด
จำนวนผู้อ่าน
22

          "หมอประดิษฐ" แบ่งรับแบ่งสู้ยกเลิกใบกระท่อมเป็นสารเสพติด พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาประโยชน์-ผลเสียหากถอนตามที่ ยธ.มีมติ คาดใช้เวลาศึกษา 2 เดือน และเทียบต่างประเทศกระท่อมเป็นสารควบคุมพิเศษหรือไม่ เลขาฯ อย.ชี้เคยมีเสนอเรื่องนี้แล้ว 2 ครั้ง ยังคงมติเป็นยาเสพติด

          เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2556 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการพิจารณายกเลิกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) อย่างเป็นทางการ แต่จากการสอบถามไปยังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษทราบว่าจะส่งเรื่องมาให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาปลดกระท่อมออกจากบัญชีสารเสพติด โดยทาง ยธ.สอบถามถึงความเป็นไปได้ 5 ข้อคือ 1.เพื่อนำไปเป็นยารักษาโรคได้หรือไม่ 2.ทำยารักษาอาการติดยาเสพติดประเภทยา บ้าได้หรือไม่ 3.เป็นสารทดแทนการเสพยาบ้า เพื่อลดปัญหาการติดยาบ้า 4.ลดปริมาณผู้ต้อง หาที่ถูกจับในคดีเสพใบกระท่อม และ 5.ลด การยัดเยียดข้อหาเสพใบกระท่อม

          ทั้งนี้ สธ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการต้องตั้งหลักด้วยการตั้งคณะอนุกรรม การขึ้นมาศึกษาว่า 1.กระท่อมเป็นสารเสพ ติดหรือไม่ 2.พิจารณาถึงประโยชน์ที่แท้จริง ว่าจะสามารถทำเป็นสารทดแทนยาบ้าหรือสามารถรักษาอาการเสพติดยาบ้าได้หรือไม่ 3.พิจารณาถึงผลเสียของกระท่อม เมื่อได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็นแล้วจึงจะสามารถตอบคำถามว่าจะให้มีการถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือน พร้อมทั้งให้หาข้อมูลจากต่างประเทศด้วยว่ากระท่อมเป็นสารเสพติดหรือเป็นสารควบคุมพิเศษหรือไม่ มีการจัดประเภทของกระท่อมอย่างไร


          นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า ส่วนเหตุผลที่เห็นว่ากระท่อมนำไปเป็นยารักษาโรคนั้น ตนเห็นว่าปัจจุบันมียาที่ออกฤทธิ์คล้ายกับกระท่อมใช้อยู่แล้ว ทำไมต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีก แล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการยกเลิกจะคุ้มกันหรือไม่ โดย สธ.ต้องทำหน้าที่ทางด้านวิชาการดูเหตุผลเหล่านี้ ส่วนจะบอกให้ยกเลิก เพราะถูกจับมากเกินไป คงให้ความเห็นไม่ได้ รวมถึงการยกเลิก เพราะมีการกลั่นแกล้ง นี่เป็นเรื่องทางปกครอง แต่ที่สำคัญคือ ถ้าพบว่ากระท่อมเป็นสารเสพติดแล้วจะยกเลิกทำไม

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ส่งมาถึง อย. ยังอยู่ที่ รมว.สธ. เป็นเรื่องรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายคงส่งเรื่องมายัง อย. เพื่อให้นำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษต่อไป ก่อนหน้านี้ทาง รมว.สธ.ได้สั่งหน่วยงานในสังกัด สธ.ให้ไปพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ไม่แต่เฉพาะ อย.เท่านั้น แต่รวมถึงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมการแพทย์ โดยตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบประกอบการพิจารณายกเลิกใบกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อ รมว.สธ. เพื่อดูว่าจะมีความเห็นอย่างไรต่อไป

          นพ.บุญชัยกล่าว ต่อว่า การนำเสนอให้ทบทวนใบกระท่อมออกจากยาเสพติดไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้เคยเสนอมา 2 ครั้งแล้ว โดยในปี 2547 เสนอโดยคณะกรรมาธิการศึกษาของทางวุฒิสภา และในปี 2552 เป็นการเสนอในกระทู้ถามของ ส.ส.ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยทั้ง 2 ครั้งยืนยันให้ใบกระท่อมเป็นยาเสพติด ส่วนการนำเสนอให้ทบทวนใหม่เป็นเรื่องที่ดี ต้องยอมรับว่าบริบทเปลี่ยนแปลงไป การพิจารณาต้องดูข้อมูลที่ ยธ.เสนอ รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ในระดับสากลของแต่ละประเทศในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ แม้ ยธ.จะนำเสนอไปก่อน แต่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษไม่กดดัน เป็นไปตามเนื้อผ้า

ที่มา :  หนังสืพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 4

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.