วิจัยแนะรัฐพัฒนาสุขภาวะวัยรุ่น

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-04 15:42
 วิจัยแนะรัฐพัฒนาสุขภาวะวัยรุ่น
จำนวนผู้อ่าน
81

          วันที่ 3 ต.ค. ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 6-25 ปี ในประเทศไทย หลังเชิญผู้เชี่ยวชาญ 17 หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาร่วมจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาวะในเด็กและเยาวชน พบ 3 ปัญหาสำคัญ คือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การเปลี่ยนคู่นอน และขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง

          "ข้อเสนอเชิงนโยบายคือ ต้องพัฒนาฐานข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะปัจจุบันมีแค่ฐานข้อมูลการคลอดบุตรเท่านั้น ศธ.ต้องพัฒนาทักษะผู้สอนและหลักสูตรเพศศึกษาให้ทันสมัย ส่วน สธ.ต้องพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาระบบการเข้าถึงถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษาที่ปกป้องตัวตนของผู้รับบริการ" นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีฯ กล่าว

          ภญ.ปฤษฐพร กล่าวต่อว่า ในส่วนปัญหาความรุนแรง พบว่าจำนวนคดีทำร้ายร่างกายของเด็กที่ถูกส่งเข้าสถานพินิจมีสูงถึง 4,086 คดีต่อปี สาเหตุเกิดจากสารเสพติด โดยเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พัฒนาระบบเยียวยาเหยื่อความรุนแรง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนปัญหา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเหยื่อความรุนแรงระหว่างสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

          "ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ การติดสารเสพติด การติดเกม โรคสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมหลายแสนล้านบาท โดยเสนอให้สถานพยาบาล สธ.และ สปสช.ร่วมพัฒนาระบบการบำบัดผู้ติดสารเสพติดอย่างทั่วถึง ผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน รัฐบาลกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบปัญหาติดเกมในระดับชาติ และ ศธ.ร่วมกับ สธ.พัฒนาระบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติกในโรงเรียน ที่เชื่อมต่อการตรวจยืนยันผลในสถานพยาบาล" ภญ.ปฤษฐพรกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 14

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.