วิจัยพบป่วยสุรา-จิตเสี่ยงฆ่าตัวตาย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-03 15:39
วิจัยพบป่วยสุรา-จิตเสี่ยงฆ่าตัวตาย
จำนวนผู้อ่าน
684

          น.ส.อุ่นจิตร คุณารักษ์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต นำเสนองานวิจัยเรื่องพฤติกรรมฆ่าตัวตายในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเวช ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 ว่า พฤติกรรมการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสำคัญในผู้ติดสุรา โดยในไทยพบว่าร้อยละ 50 ของการฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด และมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองมากกว่าคนกลุ่มอื่น 3.6 เท่า จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.54-31 ม.ค.55 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชจำนวน 410 คน พบว่าผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเวช มีโรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน มีโรควิตกกังวล และโรคทางจิต จะมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายมากกว่า 10.229 เท่า และผู้ป่วยสุราร่วมกับโรคซึมเศร้าจะเสี่ยงฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่ไม่มีโรคซึมเศร้า ดังนั้น ผู้ป่วยโรคสุราที่มีโรคร่วมจิตเวชควรได้รับการประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตายทุกราย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 15

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.