จี้จัดโซนร้านเหล้ารอบสถานศึกษา รัศมี 300 เมตรยกเว้นโรงแรมเอื้อท่องเที่ยว

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-03 15:30
 จี้จัดโซนร้านเหล้ารอบสถานศึกษา รัศมี 300 เมตรยกเว้นโรงแรมเอื้อท่องเที่ยว
จำนวนผู้อ่าน
124

          เครือข่ายเยาวชนฯบุกคร. จี้เร่งจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย รัศมีโดยรอบการตั้งร้านค้า 300 เมตร ร้านเดิมขายได้เพียง 5 ปี และห้ามให้ใบอนุญาตแก่ผู้ขายรายใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจร้านเหล้า ผับบาร์ รอบมหาวิทยาลัย เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง คร.รับลูกพร้อมดำเนินการ

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ และนักศึกษาราว 30 คน เข้าพบ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดี คร. เพื่อยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ามาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ด้วยการจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย โดยนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนฯ กล่าวว่า ร้านเหล้ารอบสถานศึกษายังคงเป็นปัญหามาตลอด จากการสำรวจเมื่อวันที่ 3-10 กันยายน 2556 ใน 12 พื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มรภ.สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยราชพฤกษ์

          พบว่าในรัศมี 300 เมตร มีร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 340 ร้าน โดย 105 ร้านขายบริเวณหอพัก ให้อธิบดี คร.คนใหม่ช่วยผลักดันออกกฎหมายควบคุมร้านเหล้าเหล่านี้ด้วย โดยขอให้เร่งรัดมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย กำหนดให้ร้านเดิมสามารถขายได้เพียง 5 ปี และห้ามให้ใบอนุญาตแก่ผู้ขายรายใหม่ 2.ขอให้ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้า ผับบาร์ รอบมหาวิทยาลัย เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และ 3.ขอให้พิจารณาออกมาตรการห้ามบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ศิลปิน ดารา นักกีฬา โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย นพ.โสภณ รับหนังสือไปพิจารณา และกล่าวว่า เรื่องการลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ เป็นสิ่งที่ควรดำเนินการ

          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คร.กล่าวว่า ในวันที่ 3 ตุลาคม จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการการพิจารณาส่วนกฎหมายต่างๆ ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งจะพิจารณาปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยจะนำข้อเสนอของทางเครือข่ายเยาวชนฯ เข้าพิจารณาด้วย จากนั้นจะมีการนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานต่อไป ซึ่งน่าจะมีการประชุมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

          ทั้งนี้ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ และนักศึกษา 30 คน เคยขอเข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 11

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.