ยธ.ชงถอน'กระท่อม'พ้นเสพติด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-03 14:42
ยธ.ชงถอน'กระท่อม'พ้นเสพติด
จำนวนผู้อ่าน
70

          เมื่อวัน ที่ 2 ตุลาคม นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงข้อสรุปเสนอถอนพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษว่า ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังและมีความเห็นร่วมกันว่าการเสพพืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านในหลาย พื้นที่ที่นิยมบริโภคเพื่อกระตุ้นการทำงาน ไม่มีผลเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด รวมทั้งพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายประการ โดยเฉพาะเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ จึงเห็นควรให้ถอนพืชกระท่อมให้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และขอให้เป็นสารที่ถูกควบคุมในฐานะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
         
          นายชัยเกษม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมยังเห็นว่ากระท่อมเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นำพืชกระท่อมเป็นส่วนผสมยาเสพติดรูปแบบต่างๆ หลังจากนี้จะมีหนังสือสรุปความเห็นในนามกระทรวงยุติธรรม พร้อมข้อมูลสนับสนุนถึง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ เพื่อขอให้นำเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ แต่หากไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ต้องยุติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 4 ต.ค. 2556 หน้า 16

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.