บุหรี่ทุกยี่ห้อต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซอง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-30 16:13
แท็ก 
รูปคนถือซองบุหรี่โชว์คำเตือนบนซองบุหรี่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
แต่ละปีมีคนตายจากบุหรี่ 6 ล้านคนทั่วโลก และแต่ละปีคนไทย 50,710 คน ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา 52,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของจีดีพี
จำนวนผู้อ่าน
505

          น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีพิพาท กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย โดยกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ เพิ่มจากขนาดเดิมคือ 55% เป็น 85% บนพื้นที่ซองบุหรี่ ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทั้งหมด 10 ภาพ และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเมื่อวันที่ 6 มี.ค.56 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ต.ค.56 และมีบริษัทผู้ประกอบธุรกิจยาสูบคือ เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทเจที ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกประกาศฯ และขอให้คุ้มครองชั่วคราว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.56 และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อทุเลาการบังคับใช้ประกาศฯ ดังกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุด โดยคำสั่งที่ 269/2557 ลงวันที่ 29 พ.ค.57 มีคำสั่งให้ยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขดำเนินงานถูกต้องตามขั้นตอน ยึดประโยชน์ปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบถือปฏิบัติได้ จึงมีผลให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ ซึ่งมีข้อกำหนด 11 ข้อ มีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสั่ง เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตทุกราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

          อย่างไรก็ตาม โดยที่กระทรวงสาธารณสุข พบปัญหาของผู้ประกอบการในการระบายสินค้าในท้องตลาดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ ซึ่งถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการตามประกาศฯ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ 10 ของประกาศฯ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจจับสินค้าดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.57 เป็นต้นไป หรือให้เวลาผู้ประกอบการเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตที่ไม่ได้แสดงฉลากตามที่กำหนดไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 12

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.