ดีเดย์1ก.ค.ดึงต่างด้าวตรวจสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-26 16:13
แท็ก 
รูปแรงงานต่างด้าว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
371.65 KB
ดาวน์โหลด
339 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กำลังเป็นข่าวครึกโครมในช่วงนี้สำหรับปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าว นอกจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยแล้ว ในด้านสาธารณสุขก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังถึงอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวที่เราอาจไม่รู้ตัว
จำนวนผู้อ่าน
103

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อรองรับการไหลกลับของแรงงานชาวกัมพูชาที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศประมาณ 1.3 แสนคนว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของ คสช. ที่ผ่อนปรนให้กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจำตัวชั่วคราว อายุ 60 วัน ให้แก่แรงงานดังกล่าว ที่ศูนย์พักรอ แบบไม่พักค้างรอนายจ้างมารับ ที่ จ.สระแก้ว ตราด สุรินทร์ และศรีสะเกษ ทาง สธ.ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ รพ.ในจังหวัดปลายทางที่จะมีชาวกัมพูชาเดินทางไปทำงาน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวให้บริการการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว โดยให้ประสานจำนวนแรงงานต่างด้าวกับจัดหางานจังหวัด และลดค่าตรวจสุขภาพเหลือ 500 บาท ส่วนบัตรประกันสุขภาพลดเหลือ 1,600 บาท สิทธิประโยชน์เท่าเดิม บัตรมีอายุ 1 ปี โดยแรงงานต่างด้าวทุกคนที่เข้าสู่ระบบจะได้รับการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

          นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่าปี 2555 สธ.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายแรงงานต่างด้าวที่เจ็บป่วยกว่า 300 ล้านบาท จึงจำเป็นที่ต้องนำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้ารับการตรวจสุขภาพและมีบัตรประกันสุขภาพ โดย สธ.จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ โดยใช้สมุทรสาครโมเดล โดยให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไปรับการตรวจสุขภาพและทำหลักประกันสุขภาพที่ รพ.ในสังกัดของ สธ.ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการ 1 ก.ค. นี้และขยายผลไปจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศต่อไป

ที่มา : หังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 3

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.