แนะบุกธุรกิจดูแลคนชรา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-17 14:50
แท็ก 
รูปผู้สูงอายุยืนคุยกันริมแม่น้ำ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
341.2 KB
ดาวน์โหลด
385 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากกรณี 'วิกฤติผู้สูงวัย" ที่ต่อไปอาจจะเป็น 'ปัญหาใหญ่"ไม่แพ้เรื่องการเมือง? โดยที่ในอนาคตอันใกล้นี้ไทยก็กำลังจะเข้าสู่สถานการณ์ของ 'สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เริ่ม ๆ "ส่งสัญญาณปัญหาสังคม" ออกมาบ้างแล้ว! แต่ก็ดูเหมือนว่า...คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้สึกถึงปัญหา?
จำนวนผู้อ่าน
717

          นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ได้รายงานว่าผู้ประกอบการไทยมีโอกาสมากในการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่า ภายในปี 84  ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรฮ่องกงจะมีอายุเกิน 65 ปี และอนาคตอาจสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทนโรงเรียนสำหรับเด็ก เพราะนอกจากประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นแล้ว คนในวัยแรงงานของฮ่องกงยังมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีการเกิดต่ำที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

          ทั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยพิจารณาเปิดบริการดูแลด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่ฮ่องกง โดยอาจจะให้บริการแบบศูนย์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะที่ อยู่อาศัยในฮ่องกงค่อนข้างขาดแคลน และปัจจุบันลูกหลานชาวฮ่องกงแยกตัวออกไป มีครอบครัวเอง ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่คน เดียวไม่มีผู้ดูแล และแม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงจะอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในบางส่วน แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจ่าย เงินค่าบริการดูแลทางสุขภาพ เพราะมีราคาสูงเกินไป ประกอบกับศูนย์ดูแลฯ ที่เปิดให้บริการของภาคเอกชนก็มีราคาสูงมากด้วย

          "จึงเป็นโอกาสดีของไทยที่จะพิจารณา เข้าไปทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ขณะเดียวกัน ไทยก็ยังมีศักยภาพในด้านการแพทย์ ที่ชาวฮ่องกงไว้วางใจ ค่าบริการที่ต่ำกว่า แรงงานด้านการแพทย์ของไทย ได้เปรียบ ด้านการให้บริการ ก็อาจไปทำงานดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงขาดแคลนแรงงาน ด้านการแพทย์ด้วย"

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจเจาะกลุ่มตลาดวัยทำงาน ที่มีรายได้ปานกลาง-สูง  โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่างกัน ในลักษณะความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับด้านสุขภาพของไทย เพื่อจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้เป็นที่รู้จักในฮ่องกงมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 7

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.