แนะบุกธุรกิจดูแลคนชรา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-17 14:50
แท็ก 
รูปผู้สูงอายุยืนคุยกันริมแม่น้ำ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
341.2 KB
ดาวน์โหลด
397 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี จนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า ในปี 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีฐานะยากจน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศต้องเตรียมรับมือและวางแผนรองรับอย่างเป็นระบบ
จำนวนผู้อ่าน
727

          นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ได้รายงานว่าผู้ประกอบการไทยมีโอกาสมากในการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่า ภายในปี 84  ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรฮ่องกงจะมีอายุเกิน 65 ปี และอนาคตอาจสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทนโรงเรียนสำหรับเด็ก เพราะนอกจากประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นแล้ว คนในวัยแรงงานของฮ่องกงยังมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีการเกิดต่ำที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

          ทั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยพิจารณาเปิดบริการดูแลด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่ฮ่องกง โดยอาจจะให้บริการแบบศูนย์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะที่ อยู่อาศัยในฮ่องกงค่อนข้างขาดแคลน และปัจจุบันลูกหลานชาวฮ่องกงแยกตัวออกไป มีครอบครัวเอง ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่คน เดียวไม่มีผู้ดูแล และแม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงจะอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในบางส่วน แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจ่าย เงินค่าบริการดูแลทางสุขภาพ เพราะมีราคาสูงเกินไป ประกอบกับศูนย์ดูแลฯ ที่เปิดให้บริการของภาคเอกชนก็มีราคาสูงมากด้วย

          "จึงเป็นโอกาสดีของไทยที่จะพิจารณา เข้าไปทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ขณะเดียวกัน ไทยก็ยังมีศักยภาพในด้านการแพทย์ ที่ชาวฮ่องกงไว้วางใจ ค่าบริการที่ต่ำกว่า แรงงานด้านการแพทย์ของไทย ได้เปรียบ ด้านการให้บริการ ก็อาจไปทำงานดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงขาดแคลนแรงงาน ด้านการแพทย์ด้วย"

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจเจาะกลุ่มตลาดวัยทำงาน ที่มีรายได้ปานกลาง-สูง  โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่างกัน ในลักษณะความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับด้านสุขภาพของไทย เพื่อจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้เป็นที่รู้จักในฮ่องกงมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 7

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.