แนะบุกธุรกิจดูแลคนชรา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-17 14:50
แท็ก 
รูปผู้สูงอายุยืนคุยกันริมแม่น้ำ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
341.2 KB
ดาวน์โหลด
183 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การหกล้มหลายคนอาจมองเป็นเรื่องธรรมดา เพราะใครๆก็หกล้มได้ แต่สำหรับผู้สูงอายุไทยแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องโรคกระดูกพรุนค่อนข้างสูง การหกล้มแต่ละทีมีโอกาสทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่ายๆ นำมาซึ่งโรคแทรกซ้อนต่างๆมากมาย และสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุด
จำนวนผู้อ่าน
515

          นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ได้รายงานว่าผู้ประกอบการไทยมีโอกาสมากในการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่า ภายในปี 84  ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรฮ่องกงจะมีอายุเกิน 65 ปี และอนาคตอาจสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทนโรงเรียนสำหรับเด็ก เพราะนอกจากประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นแล้ว คนในวัยแรงงานของฮ่องกงยังมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีการเกิดต่ำที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

          ทั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยพิจารณาเปิดบริการดูแลด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่ฮ่องกง โดยอาจจะให้บริการแบบศูนย์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะที่ อยู่อาศัยในฮ่องกงค่อนข้างขาดแคลน และปัจจุบันลูกหลานชาวฮ่องกงแยกตัวออกไป มีครอบครัวเอง ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่คน เดียวไม่มีผู้ดูแล และแม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงจะอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในบางส่วน แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจ่าย เงินค่าบริการดูแลทางสุขภาพ เพราะมีราคาสูงเกินไป ประกอบกับศูนย์ดูแลฯ ที่เปิดให้บริการของภาคเอกชนก็มีราคาสูงมากด้วย

          "จึงเป็นโอกาสดีของไทยที่จะพิจารณา เข้าไปทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ขณะเดียวกัน ไทยก็ยังมีศักยภาพในด้านการแพทย์ ที่ชาวฮ่องกงไว้วางใจ ค่าบริการที่ต่ำกว่า แรงงานด้านการแพทย์ของไทย ได้เปรียบ ด้านการให้บริการ ก็อาจไปทำงานดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงขาดแคลนแรงงาน ด้านการแพทย์ด้วย"

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจเจาะกลุ่มตลาดวัยทำงาน ที่มีรายได้ปานกลาง-สูง  โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่างกัน ในลักษณะความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับด้านสุขภาพของไทย เพื่อจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้เป็นที่รู้จักในฮ่องกงมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 7

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.