ปอกเปลือกงานวิจัย

 • สมองเสื่อม..ป้องกันได้
  18/10/2017 - 13:51
  “อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด !! โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน ซึ่ง โรคอัลไซเมอร์ คือ...
 • “สำรวจสุขภาพคนไทย” สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”
  15/06/2017 - 10:49
  “สำรวจสุขภาพคนไทย”...สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย” ปี 57 พบการสูบบุหรี่มากในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมี ผู้สูบบุหรี่ 19.5% แบ่งเป็น ชาย 37.5% หญิง 2.6...
 • “สำรวจสุขภาพคนไทย”...สายลับจับควันบุหรี่ พบ “ควันมือสอง” ยังลอยนวล
  09/06/2017 - 17:30
  คุณรู้หรือไม่ว่า...“การสูบบุหรี่” @ ทำให้ประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด @ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของพลเมืองโลกประมาณ 5 ล้านคนต่อปี @ ทำให้ ผู้ชาย 1 ใน 5 คน และผู้หญิง 1 ใน...
 • บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันหลอดเลือดตีบ & ลดอัตราการตัดขา
  22/08/2016 - 17:21
  ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย มักพบปัญหา 2 อย่างคือ หลอดเลือดตีบและเส้นประสาทเสื่อม ทำให้เกิดแผลและติดเชื้อได้ง่าย และเมื่อเลือดมาเลี้ยงไม่พอ แผลก็จะไม่หาย จนนำไปสู่การรักษาที่ต้องตัดส่วนที่เน่าเสียออกไป
 • การล้มในผู้สูงอายุ
  22/08/2016 - 17:10
  การล้มเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกระดูกสะโพก และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องย้ายจากบ้านและชุมชนไปอยู่สถานพักฟื้นคนชรา จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี พ.ศ. 2551 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า การหกล้มเป็น 1 ใน 5 สาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุไทย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของสาเหตุการบาดเจ็บทั้งหมด
 • “การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย” สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ
  22/08/2016 - 16:05
  ด้วยคนพิการและผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น แขนหรือขาใช้การไม่ได้ กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง เช่น การอาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน เข้าห้องน้ำ ทำงาน นอน ฯลฯ ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง รวมถึงสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มากที่สุด
 • Infographic
  22/03/2016 - 13:51
  Why การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เช่น แนวคิดเมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องกินยา (one pill for every ill) ทำให้ความต้องการในการใช้ยาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว เช่น...
 • โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา!
  22/09/2015 - 09:50
  โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา! “โรคเบาหวาน” ต้นตอของ “โรคหลอดเลือดส่วนปลาย” หรือ เป็นภาวะของ “หลอดเลือดตีบตันที่ขา”...
 • อุบัติเหตุ – ใช้เบาะนิรภัย = เด็กตายลดลง
  09/07/2015 - 11:43
  อุบัติเหตุ – ใช้เบาะนิรภัย = เด็กตายลดลง ทั่วโลก : เด็กตายจากอุบัติเหตุทางถนน 186,300 คนต่อปี เฉลี่ยทุก 4 นาที มีเด็กตาย 1 คน ไทย : อุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุการตายอันดับ 2 ของเด็กไทย เฉลี่ย 524...
 • หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
  09/06/2015 - 15:33
  "หมอครอบครัว" ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว คือ ทีมผู้ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุมในทุกครัวเรือนทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน...

รายการเลขหน้า