ปอกเปลือกงานวิจัย

  • ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง
    21/03/2014 - 11:41
    ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ จำนวนไม่น้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการสูบด้วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสุขภาพให้แย่ลงไปอีก
  • ยาคลายเครียด เรื่อง "ซีเรียส" ที่พึงระวัง
    21/03/2014 - 11:16
    ยาคลายเครียดหรือยานอนหลับ เป็นยาออกฤทธิ์ต่อสมอง ผลแง่บวกช่วยให้การทำงานของสมองที่ควบคุมความเครียดทำงานได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้ากินยาคลายเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน ยากลุ่มนี้ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกัน

รายการเลขหน้า