ปอกเปลือกงานวิจัย

 • “การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย” สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ
  22/08/2016 - 16:05
  ด้วยคนพิการและผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น แขนหรือขาใช้การไม่ได้ กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง เช่น การอาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน เข้าห้องน้ำ ทำงาน นอน ฯลฯ ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง รวมถึงสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มากที่สุด
 • Infographic
  22/03/2016 - 13:51
  Why การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เช่น แนวคิดเมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องกินยา (one pill for every ill) ทำให้ความต้องการในการใช้ยาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว เช่น...
 • โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา!
  22/09/2015 - 09:50
  โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา! “โรคเบาหวาน” ต้นตอของ “โรคหลอดเลือดส่วนปลาย” หรือ เป็นภาวะของ “หลอดเลือดตีบตันที่ขา”...
 • อุบัติเหตุ – ใช้เบาะนิรภัย = เด็กตายลดลง
  09/07/2015 - 11:43
  อุบัติเหตุ – ใช้เบาะนิรภัย = เด็กตายลดลง ทั่วโลก : เด็กตายจากอุบัติเหตุทางถนน 186,300 คนต่อปี เฉลี่ยทุก 4 นาที มีเด็กตาย 1 คน ไทย : อุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุการตายอันดับ 2 ของเด็กไทย เฉลี่ย 524...
 • หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
  09/06/2015 - 15:33
  "หมอครอบครัว" ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว คือ ทีมผู้ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุมในทุกครัวเรือนทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน...
 • “ติดเชื้อดื้อยา” สาเหตุยอดฮิต...เจ็บ ป่วย ตาย
  23/03/2015 - 16:44
  3 สาเหตุแรก ของการติดเชื้อที่พบใน รพ. 1. ติดเชื้อจากปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,578 ราย 19,477.00 (บาท/ครั้ง) 2. ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ 893 ราย 9,313.84 (บาท/ครั้ง) 3. ติดเชื้อที่กระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือด 176 ราย 14,462.39 (บาท/ครั้ง)
 • เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”
  28/01/2015 - 17:56
  เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”
 • ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ
  11/11/2014 - 00:31
  ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ทอนซิลอักเสบเป็นหนอง ยาแก้อักเสบ หรือ ยาต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory drugs) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ลดบวมแดง เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • รู้จักยาปฏิชีวนะ
  11/11/2014 - 00:21
  “ยาปฏิชีวนะ” หลายคน รู้จัก แต่ไม่ รู้จริง
 • สังคมผู้สูงอายุ
  10/11/2014 - 23:33
  “สังคมผู้สูงอายุ” จำนวนผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการพึ่งพา เพิ่มสูงตาม

รายการเลขหน้า