โรคสมาธิสั้น : เป็นได้ เปลี่ยนได้ ถ้าปรับพฤติกรรม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-01-04 08:45
แท็ก 
โรคสมาธิสั้น : เป็นได้ เปลี่ยนได้ ถ้าปรับพฤติกรรม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
จำนวนผู้อ่าน
2831

ลด สิ่งเร้า
• จัดสถานที่สำหรับทำการบ้าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีสิ่งรบกวน เช่น ทีวี วิดีโอเกม หรือของเล่นอยู่ใกล้ๆ
• ฝึกให้เด็กทำกิจกรรมในที่เงียบๆ หรืออยู่ในสถานที่สงบ  ลดการไปเที่ยวห้างหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน
• จำกัดการดูทีวี หรือเล่นคอมพิวเตอร์

เพิ่ม สมาธิและการควบคุมตนเอง
• กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่จะฝึกให้เด็กทำอะไรเงียบๆ ที่ตัวเองชอบอย่าง “จดจ่อและมีสมาธิ” พร้อมให้คำชมและรางวัลเมื่อเด็กทำได้สำเร็จ
• เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กในเรื่องความมีระเบียบ รู้จักรอคอย รู้จักกาลเทศะ สุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และควบคุมอารมณ์ เป็นต้น
• จัดทำตารางกิจกรรมในแต่ละวันให้กับเด็ก ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เพื่อฝึกระเบียบวินัย
• ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ การลงโทษเมื่อเด็กทำผิดไว้ล่วงหน้า และต้องทำตามกฎเกณฑ์นั้นๆ อย่างจริงจัง เพื่อการปรับพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา
• หากจะเปลี่ยนกิจกรรมที่เด็กกำลังทำอย่างสนุกสนานให้มาทำกิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ ควรบอกเด็กล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาที เพื่อให้เด็กพยายามควบคุมตนเอง
• การลงโทษ ควรใช้วิธีจำกัดสิทธิต่างๆ เช่น งดดูทีวี งดเที่ยวนอกบ้าน งดขี่จักรยาน หักค่าขนม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เพราะอาจทำให้เด็กก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
• สนใจในพฤติกรรม “ถูก” มากกว่า ตำหนิ ในพฤติกรรม “ผิด” และควรให้คำชมหรือรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เวลาที่เด็กทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำพฤติกรรมที่ดีต่อไป

ข้อมูลจาก : คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น สำหรับผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลดคู่มือฯ และงานวิจัยของ สวรส. คลิก http://kb.hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.