ทำความรู้จัก "โรคสมาธิสั้น"

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-12-31 11:12
แท็ก 
ทำความรู้จัก "โรคสมาธิสั้น"
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPG
2.61 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการ เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (...
จำนวนผู้อ่าน
1729

รู้จัก “โรคสมาธิสั้น”
โรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่เกิดจากความบกพร่องของพัฒนาการ ในประเทศไทยพบความชุกของโรคในเด็กนักเรียนชั้น ป.1-5 ถึงร้อยละ 8.1 ประมาณการได้ว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-5 ทั่วประเทศป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นถึง 1 ล้านคน และมักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง ในอัตราส่วน 3:1 และหากไม่ได้รับการวินิจฉัย รักษา และปรับพฤติกรรมอย่างถูกต้อง  เด็กจะมีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน  เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากกว่าเด็กปกติ  มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ฯลฯ ส่งผลเป็นปัญหาระยะยาว เช่น กลายเป็นคนต่อต้านสังคม  มีความเสี่ยงติดยาเสพติด  เกิดภาวะซึมเศร้า   

“สมาธิสั้น” กับ “เด็กซน” ต่างกันอย่างไร ?
ลักษณะอาการของเด็กสมาธิสั้นต่างจากเด็กซน  โดยพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นแบ่งเป็นกลุ่มอาการหลัก ดังนี้
• กลุ่มอาการขาดสมาธิ เช่น เหม่อลอย ขี้ลืม ไม่มีสมาธิในขณะทำงานหรือเล่น วอกแวกง่ายจากสิ่งเร้าต่างๆ เป็นต้น
• กลุ่มอาการอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น เช่น มักยุกยิกอยู่ไม่สุข ปีนป่าย พูดมาก พูดแทรก อดทนรอคอยไม่ได้ เป็นต้น

3 ผลกระทบ “โรคสมาธิสั้น”
ผลต่อตัวเด็ก
ทำให้มีปัญหาด้านการเรียน สัมพันธภาพทางสังคม รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อาจส่งผลในระยะยาวต่อพัฒนาการในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้ เช่น มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม ติดยาเสพติด เกิดภาวะซึมเศร้า
ผลต่อครอบครัว
ทำให้เกิดภาวะความเครียดในครอบครัวสูงขึ้น บุคคลในครอบครัวเสียโอกาสในอาชีพการงาน เนื่องจากใช้เวลาไปกับการดูแลเด็ก ขาดความสงบสุข และอาจนำไปสู่ปัญหาการหย่าร้างได้มากขึ้น
ผลต่อประเทศ
ทำให้ประเทศเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลจากโรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก และงบประมาณในการดูแลรักษา

ข้อมูลจาก : คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น สำหรับผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลดคู่มือฯ และงานวิจัยของ สวรส. คลิก http://kb.hsri.or.th                                                                                                       

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.