สมองเสื่อม..ป้องกันได้

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-10-18 13:51
แท็ก 
สมองเสื่อม..ป้องกันได้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PNG
647.42 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ เป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะถดถอยในด้านความจำและพฤติกรรม เกิดเป็นภาวะพึ่งพาที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีค่าใช้จ่ายการรักษาสูง อาจกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และจิตใจของคนในครอบครัวตามมา
จำนวนผู้อ่าน
8151

“อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด !!
โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ  บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง  การติดเชื้อในสมอง  น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน  ซึ่งโรคอัลไซเมอร์คือ  ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยสุด  ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสมรรถภาพสมอง  ทำให้ความสามารถทางการรับรู้และเข้าใจลดลง  เกิดความบกพร่องทางด้านความจำ  ภาษา  สมาธิ  การแก้ปัญหา  ดังนั้นภาวะสมองเสื่อมจึงควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อการดูแลรักษาที่ตรงสาเหตุ

อาการ

 • ความจำระยะสั้นไม่ดี
 • มีภาวะซึมเศร้า
 • อารมณ์แปรปรวน ฉุนเฉียว หงุดหงิด
 • การใช้ภาษาบกพร่อง
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบกพร่อง เช่น การปรุงอาหาร  การจ่ายเงินซื้อของ  สับสนทิศทาง  เก็บของผิดที่ฯ

3 ปัจจัยเสี่ยง..เกิดโรคสมองเสื่อม

 • อายุ ยิ่งแก่ ยิ่งเสี่ยง
 • โรค เป็นโรคเบาหวาน เสี่ยงเพิ่ม 2 เท่า
 • ออกกำลังกาย ไม่ออกกำลังกาย เพิ่มความเสี่ยง

4 พฤติกรรมสุขภาพ..ป้องกันโรคสมองเสื่อม

 1. ออกกำลังกาย อย่างน้อย 3-5 วัน/สัปดาห์  ครั้งละ 30 นาทีิ  ลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ 36% โดยการ เดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน กีฬาประเภทต่างๆ หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวัน
 2. อาหาร รับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ข้าว 1 จาน : 1 ใน 4 = โปรตีน..เนื้อสัตว์ ไข่, ข้าว 1 จาน : 1 ใน 4 = คาร์โบไฮเดรต..ข้าว แป้ง, ข้าว 1 จาน : 2 ใน 4 = ผัก ผลไม้
 3. ไม่สูบบุหรี่
 4. ไม่ดื่มเหล้า

 

ข้อมูลจากงานวิจัย : การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อม  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทย  โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปี และเวชระเบียน , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.