“สำรวจสุขภาพคนไทย” สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-06-15 10:49
แท็ก 
“สำรวจสุขภาพคนไทย” สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ จำนวนไม่น้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการสูบด้วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสุขภาพให้แย่ลงไปอีก
จำนวนผู้อ่าน
732

“สำรวจสุขภาพคนไทย”...สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน
ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด  มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”

ปี 57 พบการสูบบุหรี่มากในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 
โดยมีผู้สูบบุหรี่  19.5%  แบ่งเป็น  ชาย 37.5%  หญิง 2.6% 
@ ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ  16.0%  แบ่งเป็น  ชาย 31.1%  หญิง 1.8% 
@ ผู้เลิกสูบบุหรี่แล้ว  13.4%  แบ่งเป็น  ชาย 22.5%  หญิง 5.0%  

 

เพศ

“ช. , ญ.”สิงห์อมควัน

“มวนต่อมวน”

วิถีสูบ วิถีเสี่ยง

หนุ่มใต้ - สาวเหนือ ครองแชมป์สิงห์อมควัน

ชาย

 • ผู้ชายที่สูบเป็นประจำ  เริ่มตั้งแต่ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี  และเพิ่มขึ้นตามอายุ 
 • พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 30-44 ปี  และจะพบความชุกลดลงเมื่ออายุมากขึ้น
 • แต่พบ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุชาย ยังคงสูบบุหรี่อยู่

 

สูบเฉลี่ย 11.2 มวนต่อวัน  และสูบมากสุดในกลุ่มอายุ  30-59  ปี  (เฉลี่ย 12.1-12.5 มวน) 

ภาคใต้สูงสุด 
รองลงมา  ภาคอีสาน  ภาคเหนือ  ภาคกลาง 
และ กทม.

 

หญิง

 • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่พบความชุกสูงขึ้นตามอายุ 
 • พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี  และความชุกของคนที่เคยสูบบุหรี่นั้น เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

 

สูบเฉลี่ย 7.7 มวนต่อวัน  และสูบมากสุดในกลุ่มอายุ  15-29  ปี  (เฉลี่ย 12.1 มวน)

 

ภาคเหนือสูงสุด 
รองลงมา  ภาคกลาง  ภาคใต้  กทม.  และอีสาน

 

ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.