“สำรวจสุขภาพคนไทย” สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-06-15 10:49
แท็ก 
“สำรวจสุขภาพคนไทย” สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากนี้ไปในอีก 10 ปีข้างหน้า ใครจะรู้บ้างว่าสุขภาพคนไทยจะเป็นแบบใด? ระบบการรักษาพยาบาลจะดีขึ้นหรือแย่ลง? งบประมาณด้านสาธารณสุขจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหน? หรือคุณภาพชีวิตของคนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด? ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าคิด ยิ่งในโลกยุคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ "การเตรียมตัว-เตรียมความพร้อม" เพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหา ถือเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งนี้ การที่จะเห็น "ปัญหา" ในอนาคต ก็จำเป็นที่จะต้องวาดภาพ "อนาคต" ขึ้นมาให้ได้เสียก่อน...
จำนวนผู้อ่าน
490

“สำรวจสุขภาพคนไทย”...สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน
ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด  มีแต่ “เจ็บ” กับ “ตาย”

ปี 57 พบการสูบบุหรี่มากในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 
โดยมีผู้สูบบุหรี่  19.5%  แบ่งเป็น  ชาย 37.5%  หญิง 2.6% 
@ ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ  16.0%  แบ่งเป็น  ชาย 31.1%  หญิง 1.8% 
@ ผู้เลิกสูบบุหรี่แล้ว  13.4%  แบ่งเป็น  ชาย 22.5%  หญิง 5.0%  

 

เพศ

“ช. , ญ.”สิงห์อมควัน

“มวนต่อมวน”

วิถีสูบ วิถีเสี่ยง

หนุ่มใต้ - สาวเหนือ ครองแชมป์สิงห์อมควัน

ชาย

 • ผู้ชายที่สูบเป็นประจำ  เริ่มตั้งแต่ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี  และเพิ่มขึ้นตามอายุ 
 • พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 30-44 ปี  และจะพบความชุกลดลงเมื่ออายุมากขึ้น
 • แต่พบ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุชาย ยังคงสูบบุหรี่อยู่

 

สูบเฉลี่ย 11.2 มวนต่อวัน  และสูบมากสุดในกลุ่มอายุ  30-59  ปี  (เฉลี่ย 12.1-12.5 มวน) 

ภาคใต้สูงสุด 
รองลงมา  ภาคอีสาน  ภาคเหนือ  ภาคกลาง 
และ กทม.

 

หญิง

 • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่พบความชุกสูงขึ้นตามอายุ 
 • พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี  และความชุกของคนที่เคยสูบบุหรี่นั้น เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

 

สูบเฉลี่ย 7.7 มวนต่อวัน  และสูบมากสุดในกลุ่มอายุ  15-29  ปี  (เฉลี่ย 12.1 มวน)

 

ภาคเหนือสูงสุด 
รองลงมา  ภาคกลาง  ภาคใต้  กทม.  และอีสาน

 

ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.