การล้มในผู้สูงอายุ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2016-08-22 17:10
แท็ก 
การล้มในผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
486.98 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยคนพิการและผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น แขนหรือขาใช้การไม่ได้ กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง เช่น การอาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน เข้าห้องน้ำ ทำงาน นอน ฯลฯ ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง รวมถึงสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มากที่สุด
จำนวนผู้อ่าน
1543

 

การล้ม ปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ !!!
การล้มเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกระดูกสะโพก และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องย้ายจากบ้านและชุมชนไปอยู่สถานพักฟื้นคนชรา จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี พ.ศ. 2551  โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า การหกล้มเป็น 1 ใน 5 สาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุไทย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของสาเหตุการบาดเจ็บทั้งหมด

ปัจจัยเสี่ยง
DON’T

1. วางของเกะกะ โดยเฉพาะบริเวณทางเดิน
2. โต๊ะ เก้าอี้ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
3. พื้นห้องน้ำ ห้องครัวเปียก ลื่น
4. รองเท้าไม่เหมาะสม ขาด หลวม
5. พื้นที่ต่างระดับ
6. นอนพื้น (ถ้าจำเป็นต้องนอน ต้องลุกขึ้นช้าๆ)
7. ดื่มสุรา โดยเฉพาะเมื่อต้องกินยาประจำ

การป้องกัน
DO

1. ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ
2. ไปหาหมอทุกครั้งนำยาที่กินอยู่ไปให้หมอดูด้วย
3. กินยาถูกต้องตามหมอสั่ง
4. ตรวจเช็คสายตาอย่างน้อยทุกปี
5. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม ปลา

ข้อมูลจากงานวิจัย : การล้มในผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองและชานเมือง : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการและการป้องกัน
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

ความคิดเห็น

มีประโยชน์มากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.