“ติดเชื้อดื้อยา” สาเหตุยอดฮิต...เจ็บ ป่วย ตาย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2015-03-23 16:44
แท็ก 
“ติดเชื้อดื้อยา” สาเหตุยอดฮิต...เจ็บ  ป่วย  ตาย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
“ยาปฏิชีวนะ” หลายคน รู้จัก แต่ไม่ รู้จริง
จำนวนผู้อ่าน
17201

“ติดเชื้อดื้อยา” สาเหตุยอดฮิต...เจ็บ  ป่วย  ตาย

3 สาเหตุแรก ของการติดเชื้อที่พบใน รพ.  

  1. ติดเชื้อจากปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ    1,578 ราย 19,477.00  (บาท/ครั้ง)
  2. ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ 893 ราย 9,313.84  (บาท/ครั้ง)
  3. ติดเชื้อที่กระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือด    176  ราย 14,462.39  (บาท/ครั้ง)

เชื้อดื้อยา รับมือและป้องกันได้

- ผู้บริหาร รพ.

มีนโยบายชัดเจน กระตุ้นบุคลากรให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง

- เฝ้าระวังการติดเชื้อดื้อยา

มีการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมติดตามและวิเคราะห์ผลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งค้นหาการระบาดของเชื้อดื้อยาด้วย

- ให้ความรู้แก่บุคลากร รพ. ผู้ป่วยและญาติ

เพื่อเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัญหา พร้อมส่งเสริมให้มีพฤติกรรมป้องกันเชื้อดื้อยาอย่างเคร่งครัด เช่น การทำความสะอาดมือ การเก็บสิ่งส่งตรวจ ฯลฯ

- การใช้ยาต้านจุลชีพ

จัดทำแนวทางการรักษาการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง เหมาะสม เช่น การกำหนดเงื่อนไขการสั่งใช้ยาให้ชัดเจน มีระบบกำกับและติดตามการใช้ยา ฯลฯ

- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งเจ้าหน้าที่และญาติ ควรป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยการสวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น ถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก แว่นตา เสื้อคลุม ฯลฯ ไม่ใช้อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยซ้ำ สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ควรใส่ภาชนะมิดชิด เพื่อส่งทำความสะอาดและทำลายเชื้ออย่างเหมาะสม  

ข้อมูลจาก : งานวิจัยการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย Prevention of Multidrug Resistant Organism Infections in Intensive Care Units 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.