สังคมผู้สูงอายุ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-11-10 23:33
แท็ก 
สังคมผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
1.1 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี จนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า ในปี 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีฐานะยากจน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศต้องเตรียมรับมือและวางแผนรองรับอย่างเป็นระบบ
จำนวนผู้อ่าน
31326

“สังคมผู้สูงอายุ”
จำนวนผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้น  ความต้องการพึ่งพา เพิ่มสูงตาม

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ผลกระทบต่อผู้ดูแล ..ลูกหลานพึง เตรียมพร้อม รับมือ

การรับมือกับสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านร่างกาย
- อาการเหนื่อย เมื่อยล้า
- อาการปวดกระดูก กล้ามเนื้อ
- อาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
- ปัญหาสุขภาพ โรคภัยต่างๆ
ด้านอารมณ์
- วิตก เครียด หงุดหงิดง่าย
- ท้อแท้ เบื่อหน่าย น้อยใจ เกรงใจ
- ทะเลาะ ทำร้ายผู้สูงอายุ
ด้านเศรษฐกิจ
- ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพมเพิร์ส ค่าจ้างผู้ดูแล ฯลฯ
- ต้องหยุดทำงาน หรือออกจากงาน
- มีหนี้สิน เงินไม่พอใช้
ด้านสังคม
- มีโอกาสพบปะเพื่อนน้อยลง  การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง
- มีปัญหาขัดแย้งกับพี่น้อง ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เลิกกับแฟน
- เดินทางไปไหนไกลไม่ได้

ชุมชน / สังคมของคุณ ช่วยได้ โดยการร่วมด้วยช่วยกัน  
1. ร่วมสนับสนุนการพัฒนา รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นแหล่งสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เช่น การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2. สนับสนุนให้เกิดการกำหนดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และควบคุมคุณภาพการดูแลทั่วประเทศ  เช่น ประเมิน คัดกรองเพื่อจัดชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ
3. สนับสนุนให้เกิดระบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพและในชุมชน  
4. ควรมีการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีทางเลือกสำหรับผู้ดูแลและครอบครัวในชุมชน  เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน  
5. ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกองทุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  โดยการระดมทรัพยากรในชุมชน  
6. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

ข้อมูลจาก..ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

ความคิดเห็น

เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรับสถานการณ์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.