“โรคหลอดเลือดสมอง” อย่าประมาท : ตีบ ตัน แตก ตาย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-20 11:06
แท็ก 
รูปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 24 พ.ค.ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดเป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก หรือวันหลอดเลือดสมอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวป้องกันซึ่งไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นทุกปีหากประชาชนรู้จักวิธีดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอจะป้องกันและลดความรุนแรงได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูง มีญาติสายตรงป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกินสูบบุหรี่ หัวใจเต้นผิดปกติ
จำนวนผู้อ่าน
12109

ตีบ & ตัน : หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง อุดตัน / ไหลเวียนลดลง
แตก : มีเลือดออกในหรือรอบๆ เนื้อสมอง
หากเกิดอาการ ถึงมือหมอภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง โอกาสพิการลดลง

สัญญาณเตือน!! โรคหลอดเลือดสมอง  
1.ปากเบี้ยว ทันทีทันใด  2.แขนขาอ่อนแรง  ทันทีทันใด  3. พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออก ทันทีทันใด
หากสังเกตเห็นอาการดังกล่าวแล้วมารักษาทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ จะมีแนวโน้มในการรักษาฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมได้
ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : ความเครียด  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคอ้วน  สูบบุหรี่  ดื่มสุรา เป็นต้น

สิทธิการรับบริการโรคหลอดเลือดสมอง ของ 3 กองทุน
บัตรทอง   
- มีการดูแลเฉพาะเพิ่มเติมจากค่าเหมาจ่ายรายหัว  
- รักษาผู้ป่วยด้วยยาสลายลิ่มเลือดตามที่กำหนด
- จ่ายค่าบริการเพิ่ม กรณีค่าเอ็กซเรย์สมอง ค่าทำกายภาพบำบัด     

ประกันสังคม
- ไม่มีการดูแลเฉพาะเพิ่มเติม ค่ารักษาเหมารวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัวของสิทธิประกันสังคมแล้ว
- รักษาผู้ป่วยด้วยยาสลายลิ่มเลือดตามที่กำหนด    

ข้าราชการ
- ไม่มีการดูแลเฉพาะเพิ่มเติม
- ใช้สิทธิตามระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลจาก..การประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th  

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.