“หกล้ม” สาเหตุใหญ่ ทำให้ผู้สูงอายุ“พิการ-เสียชีวิต”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-05-15 17:49
แท็ก 
รูปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวหับสถิติผู้สูงอายุหกล้ม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PNG
660.03 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง Authors: พิมพา ขจรธรรม และคณะ Issue Date: July-2016...
จำนวนผู้อ่าน
4378

“หกล้ม” สาเหตุใหญ่ ทำให้ผู้สูงอายุ“พิการ-เสียชีวิต”
5  สาเหตุแรกของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ  
อันดับ    สาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บ    จำนวน (%)
    1                         หกล้ม                       40.4
    2              อุบัติเหตุจาก วัตถุต่างๆ          11.5
                    เช่น ของมีคม   
    3                ขับขี่จักรยานยนต์                 9.2
    4                สัมผัสสัตว์มีพิษ                    7.2
    5              การรักษาทางการแพทย์           5.3
                    ที่ทำให้เกิดความผิดปกติ   

“หกล้ม” เป็นสาเหตุการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ สูงสุด 40.4%   
ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่หกล้ม จะพิการเรื้อรังหรือเสียชีวิตมากที่สุด ภายในไม่เกิน 1 ปี

ดังนั้น บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือพื้นที่สาธารณะควรจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ราวจับบันได ราวจับในห้องน้ำ  พื้นทางลาด เป็นต้น

ข้อมูลจาก..  หนังสือด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน
                 หนังสือการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550

ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

ความคิดเห็น

สมัครสมาชิก อย่างอย่างไรครับ

สมัครสมาชิค http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.