ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-03-21 11:41
แท็ก 

ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ จำนวนไม่น้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการสูบด้วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสุขภาพให้แย่ลงไปอีก

โรคเบาวาน + สูบบุหรี่ = การลดประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของอินซูลิน ซึ่งเป้นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลทำได้ยากขึ้น
โรคความดันโลหิตสูง + สูบบุหรี่ = ความดันในโลหิตที่สูงขึ้น ผลจากสารนิโคตินในบุหรี่
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง + สูบบุหรี่ = ปอดถูกทำลายมากขึ้น
โรคหลอดเลือดหัวใจ + สูบบุหรี่ = การอักเสบและตีบตันของหลอดเลือดต่างๆ ผลจากสารพิษในควันบุหรี่

ข้อมูลจาก รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.