THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-08-31 13:54
แท็ก 
THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
“สอนให้รู้ จูงให้เดิน แล้วก็ปล่อยให้เดินต่อเอง ด้วยความเข้มแข็ง” คำพูดของ พี่ตุ้ม คุณภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน (SMEDI) และผู้จัดการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านอาชีพและองค์กรของคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ สวรส. และ สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างฐานการมีอาชีพและการมีรายได้ที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้พิการสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ เพราะหากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งแล้ว ก็จะส่งผลถึงการมีสุขภาวะที่ดีตามไปด้วย
จำนวนผู้อ่าน
266

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.