ออทิสติก-คนพิเศษ ที่ต้องสังเกตและเข้าใจ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-08-31 13:51
แท็ก 
ออทิสติก-คนพิเศษ ที่ต้องสังเกตและเข้าใจ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดยการยอมรับและเข้าใจจุดอ่อนไปพร้อมๆ กับส่งเสริมจุดเด่นของเด็กสมาธิสั้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จได้
จำนวนผู้อ่าน
21

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.