ออทิสติก-คนพิเศษ ที่ต้องสังเกตและเข้าใจ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-08-31 13:51
แท็ก 
ออทิสติก-คนพิเศษ ที่ต้องสังเกตและเข้าใจ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) International Society to Improve the Use of Medicine (ISIUM) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดการประชุมย่อยวิชาการคู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 หัวข้อ “People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country”
จำนวนผู้อ่าน
75

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.