แอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก ตัวช่วยพ่อแม่ยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-06-26 12:28
แท็ก 
แอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก ตัวช่วยพ่อแม่ยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. และ ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เปิดเวทีพัฒนานักวิจัยพื้นที่ภาคใต้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการในพื้นที่ และผู้จัดการงานวิจัย สวรส. มุ่งพัฒนางานวิจัยตอบโจทย์ปัญหาและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่และประเทศต่อไป
จำนวนผู้อ่าน
146

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.