รับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด-ลดแออัดในโรงพยาบาล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-05-05 14:36
แท็ก 
รับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด-ลดแออัดในโรงพยาบาล
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ในปี 2561 มีการประเมินและจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเทศไทยมีผลคะแนน CPI 36 คะแนน อยู่ในอันดับ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด
จำนวนผู้อ่าน
133

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.