ชัวร์ก่อนแชร์ น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ? ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-02-13 16:02
แท็ก 
ชัวร์ก่อนแชร์ น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ? ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำเสนอนวัตกรรมผลงานวิจัยพร้อมใช้ 2 ผลงาน ในเวที Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศาเพื่อความยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ในรูปแบบของตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
จำนวนผู้อ่าน
136

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.