ชัวร์ก่อนแชร์ น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ? ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-02-13 16:02
แท็ก 
ชัวร์ก่อนแชร์ น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ? ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก ในปี 2553 ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรค หลอดเลือดหัวใจทั่วโลกมากถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของสาเหตุการ เสียชีวิตทั้งหมด ส่วนอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย มีปีละ 37,000 ราย
จำนวนผู้อ่าน
77

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.