เบาหวาน + หลอดเลือดส่วนปลาย = ถูกตัดขา?

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-02-13 14:25
แท็ก 
เบาหวาน + หลอดเลือดส่วนปลาย = ถูกตัดขา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
อาการขาขาดเลือดจากเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดตีบตันส่วนปลาย แม้ชื่ออาจดูไม่รุนแรง...แต่จากการวิจัยพบ อัตราการเสียชีวิตสูงเทียบเท่ากับโรคมะเร็ง รับชมและรับฟังสาระที่น่าสนใจได้จาก ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม นักวิจัยประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า โครงการวิจัยภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
จำนวนผู้อ่าน
58

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.