ขอเชิญร่วมงานเสวนา True Happiness : ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้ โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-06-09 16:33
แท็ก 
ระยะเวลา
09 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558
ขอเชิญร่วมงานเสวนา True Happiness : ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้ โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
767.58 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านสมองและระบบประสาท นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย หวังพัฒนางานวิจัยตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพจิต โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ
จำนวนผู้อ่าน
314

ขอเชิญร่วมงานเสวนา True Happiness : ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้ โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

 • การพัฒนาตนเองท่ามกลางชีวิตและการทำงาน  (ทำงานเป็นยาใจหรือทำงานเป็นยาไส้)

 • ศิลปะสร้างสุขในชีวิตและการทำงาน (ฝึกสติ-รู้ทัน ปัญญา-รู้รอบให้) 

 • 10 วิธีบริหารจิตในชีวิตประจำวัน 

 • ความสุขเกิดได้ง่าย เมื่อเข้าใจบริหารสมอง

 • หนทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตและการทำงาน 

วัน       :  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
เวลา    :  10.30 - 12.00 น. 
สถานที่ :  ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จำนวน  :  60 ท่าน 


ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ เอ้ และ โอ โทรศัพท์ 0 2832 9253 อีเมล์ library@hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.