ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการรักษ์สมอง"

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-02-23 09:30
แท็ก 
ระยะเวลา
23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 มีนาคม 2558
 ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการรักษ์สมอง"
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ (Jupiter) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
จำนวนผู้อ่าน
203

เชิญร่วมงาน "นิทรรศการรักษ์สมอง"
          วันจันทร์ที่ 9-วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ชั้น 2 สยามพารากอน (Lifestyle Hall)  นิทรรศการ "รักษ์สมอง" เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักต่อโรคทางสมองที่สำคัญ ได้แก่ โรคสมองเสื่อม และโรคหลอดเลือดสมอง นวัตกรรมด้านการใช้เซลล์ต้นกำเนิดหรือ Stem cell ในการรักษาโรค นวัตกรรมเพื่อคนสูงวัย และนวัตกรรมด้านรหัสพันธุกรรมในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค รวมทั้งอาหารป้องกันโรค
          โดยในวันที่ 9 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการในเวลา 09.00 น.

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.