ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)"

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-11-03 10:50
แท็ก 
ระยะเวลา
03 พฤศจิกายน 2557 ถึง 08 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)"
จำนวนผู้อ่าน
220

ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลรามคำแหงขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)”  โดย พญ.สุธิดา  เย็นจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยาและ นพ.วทัญญู  ปรัชญานนท์  ศัลยแพทย์สมอง  วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.30 น.อาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

13.00-13.30 น.     ลงทะเบียน พร้อมรับบริการสุขภาพ
                           
    -  ตรวจวัดความดันโลหิตด้วยระบบดิจิตอล
                               -  
ตรวจวัดความดันตาอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัส
                               -  
รับคำปรึกษาปัญหาโรคลมชัก

13.30-14.00 น.      ทำความรู้จักกับโรคลมชัก ?
                               -  โรคลมชักคืออะไร
                               -  สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมชัก

                            ชักอย่ากัดช้อน ?
                              -  การปฐมพยาบาล
                              -  วิธีปฎิบัติตัว
                              -  การรักษาโรคลมชัก
โดย พญ.สุธิดา  เย็นจันทร์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

14.00-14.30 น.    โรคลมชักกับการผ่าตัดสมอง  โดย นพ.วทัญญู  ปรัชญานนท์  ศัลยแพทย์สมอง

14.30-14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

14.45-15.30 น.     ไขข้อข้องใจ...โรคลมชัก

15.30 น.               จบการสัมมนา               

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท  รพ.รามคำแหง หรือ
โทร 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ Call Center 2999    http://www.ram-hosp.co.th/main.htm

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลรามคำแหง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.