ประชุมวิชาการนานาชาตินานาชาติด้านสมุนไพร

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-09-03 10:43
แท็ก 
ระยะเวลา
03 กันยายน 2557 ถึง 30 มกราคม 2558
รูปประกอบ เว็บไวต์งานประชุมวิชาการนานาชาตินานาชาติด้านสมุนไพร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
406.97 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการ 15 หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” โดยปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพวะ สสส.
จำนวนผู้อ่าน
225

ข้อมูลจาก  :  http://www.htm2015.com

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.